Selecteer een categorie

Aansprakelijk

Niet schuldig wel aansprakelijk

De vraag: niet schuldig wel aansprakelijk

Ik ben niet schuldig aan het ongeval maar wordt wel aansprakelijk gesteld, hoe kan dat?

Lenselink legt uit:

Aansprakelijk zijn is niet hetzelfde als schuldig of verantwoordelijkheid zijn. Aansprakelijkheid is een juridisch begrip, u kunt aansprakelijk zijn voor schade waar u geen schuld aan heeft. Er zijn 2 vormen van aansprakelijkheid: risico-aansprakelijk en schuld-aansprakelijk.

Schuldaansprakelijk:

Bij schuldaansprakelijkheid bent u aansprakelijk voor schade die door uw eigen schuld is veroorzaakt, er is dan sprake van verwijtbaar gedrag. Dit kan per ongeluk, door onvoorzichtigheid/ nalatigheid of met opzet veroorzaakt zijn.

Risicoaansprakelijk:

Bij risicoaansprakelijkheid bent u aansprakelijk voor schade zonder dat er sprake is van schuld. Een woningbezitter is aansprakelijk voor schade door een vallende dakpan. Ouders zijn aansprakelijk voor hun minderjarige kinderen. Hondeneigenaren voor schade die hun huisdier veroorzaakt. U bent aansprakelijk op basis van uw hoedanigheid als eigenaar, ouder, dierenbezitter, …

Risicoaansprakelijkheid in het verkeer:

Bestuurders van motorvoertuigen zoals auto, motor en vrachtwagen vallen onder sterke verkeersdeelnemers. Voetgangers en fietsers worden gezien als zwakke verkeersdeelnemers. Niet gemotoriseerd vervoer (zoals skateboard, skeelers, rolschaatsen of een niet elektrische step) en elektrische fietsen met trapondersteuning tot 25km per uur horen bij de zwakke verkeersdeelnemers.

Bij een verkeersongeval tussen een sterke en zwakke deelnemer is de sterke altijd risicoaansprakelijk voor de letselschade van de zwakke verkeersdeelnemer. Dit is bepaald in artikel 185 van de Wegenverkeerswet en geldt voor de openbare weg.

Voorbeeld: bij een aanrijding tussen een auto en een fiets is de eigenaar van de auto altijd aansprakelijk voor de schade van de fietser ook als het ongeval is veroorzaakt door de fietser.

Stilstaande auto:

Een auto die stilstaat voor een verkeerslicht of voorrangsweg, stopt om iemand in of uit te laten stappen of aan het laden en lossen is, neemt deel aan het verkeer. Ook in deze situaties is een, op deze auto botsende, fietser beschermd door artikel 185 WVW en heeft recht op een vergoeding van de geleden schade.

100%-regel:

De 100%-regel, heeft als doel de meest kwetsbare groep – kinderen jonger dan 14 jaar – extra bescherming te bieden. De kern van deze regel is dat, bij een verkeersongeval waarbij een sterke weggebruiker betrokken is, het kind altijd volledig schadeloos wordt gesteld. Met andere woorden, de sterke weggebruiker wordt volledig aansprakelijk gesteld, ongeacht de mate van schuld.

Plotseling overstekend kind op fiets.
Plotseling overstekend kind op fiets.
Gedeelde aansprakelijkheid:

Als de zwakke verkeersdeelnemer 14 jaar of ouder is dan kan er sprake zijn van gedeelde aansprakelijkheid vanwege eigen schuld. De sterke verkeersdeelnemer moet dan wel kunnen aantonen dat de voetganger of fietser (mede) schuld heeft aan het ongeval. Bij gedeelde aansprakelijkheid krijgt de zwakke verkeersdeelnemer altijd minstens 50% van zijn of haar schade vergoed.

Overmacht:

Als de sterke verkeersdeelnemer overmacht kan aantonen dan vervalt de aansprakelijkheid. Er moet dan sprake is van onverantwoord of roekeloos gedrag. Bijvoorbeeld een dronken voetganger die ineens de weg oploopt of een fietser zonder licht die een voorrangsweg oversteekt. De bewijslast rust op de sterke verkeersdeelnemer.

Fietser zonder licht steekt voorrangsweg over.
Fietser zonder licht steekt voorrangsweg over.
Billijkheidscorrectie:

Bij gedeelde aansprakelijkheid of overmacht kan er alsnog besloten worden om een hoger percentage van de schade van de zwakke verkeersdeelnemer te vergoeden. Dit bijvoorbeeld als er sprake is van zeer ernstig blijvend letsel eventueel in combinatie met een nog jonge leeftijd van de zwakke verkeersdeelnemer. Dat de sterke verkeersdeelnemer is verzekerd voor de schade kan hierbij ook een rol spelen. Meer over de billijkheidscorrectie op de pagina ‘Eigen Schuld‘.

Aansprakelijk maar niet schuldig:

U stopt met uw auto voor een voorrangsweg en wordt vervolgens door een fietser aangereden. Om aansprakelijkheid te ontlopen moet u overmacht kunnen aantonen, bijvoorbeeld door te bewijzen dat de fietser tijdens het rijden aan het appen was. Als u geen overmacht kunt aantonen dan bent u voor minstens 50% aansprakelijk voor de letselschade die de fietser bij het ongeval oploopt. Deze schade wordt vergoed door uw WA-verzekering.

Steeds meer verzekeraars hebben een no-blame no-claim regeling. Als u niet schuldig bent (no blame) aan het ongeval dan gaat de schadeclaim niet ten koste van het aantal schadevrije jaren/ uw no-claim korting.

Heeft u ook een vraag voor Jan Willem, stuur deze dan nu in via het MAIL MIJ formulier. U krijgt uitgebreid antwoord. Als wij uw vraag ook op onze website gaan plaatsen doen wij dat verkort en geanonimiseerd: zonder uw naam, locatie en tijdindicaties.

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.