Selecteer een categorie

Letselschade Eigen Schuld

Met drank en niet handsfree rijden

Letselschade en eigen schuld:

Bij een ongeval kan het zijn dat het slachtoffer zelf ook gedeeltelijk verantwoordelijk is voor het ontstane of zwaardere letsel. Er kan dan sprake zijn van een percentage ‘eigen schuld’ waardoor er minder letselschade wordt uitgekeerd.

Voorbeelden gedeeltelijk eigen schuld:

  • Meerijden met iemand terwijl u weet dat de bestuurder veel te veel heeft gedronken. Hierdoor wordt een ongeluk veroorzaakt waarbij u letselschade oploopt.
  • U wordt buiten uw schuld aangereden terwijl u geen gordel draagt. Het gevolg is dat uw letsel ernstiger is dan dat het met gordel geweest zou zijn.
  • Zonder helm en met hoge snelheid op een opgevoerde e-bike rijden. Vervolgens door schuld van een ander ten val komen en daarbij letselschade oplopen.
  • Op de fiets, tijdens een regenbui, rijdt u zonder licht, tegen de rijrichting in, een onverlichte rotonde op. De ‘goed’ rijdende automobilist verwacht u niet en ziet u te laat, u wordt aangereden. Ondanks dat u als fietser een ‘zwakke’ verkeersdeelnemer bent moet u toch rekenen op een hoger eigen schuld percentage en dus een lagere letselschade vergoeding.
  • U loopt te gehaast en zonder op te letten door een supermarkt. U struikelt over een doos in het gangpad en loopt hierbij letselschade op.

Boek 6 Artikel 101 Burgerlijk Wetboek:

Eigen schuld: Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.

Dit wetsartikel regelt dat als de persoon die schade heeft geleden ook zelf een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van die schade, de vergoeding die hij of zij ontvangt, wordt verminderd. Deze vermindering wordt verdeeld op basis van hun aandeel in het ontstaan van de schade.

Billijkheidscorrectie:

Het toepassen van een eigen schuld percentage kan tot onredelijke situaties leiden. Bijvoorbeeld als de aansprakelijke partij voor de schade is verzekerd terwijl voor het slachtoffer de financiële gevolgen enorm zijn. In die gevallen kan er van deze verdeling worden afgeweken. Bij de billijkheidscorrectie wordt onder andere gekeken naar:

  • De aard en ernst van de schade en het letsel.
  • Of en hoe het slachtoffer en de aansprakelijke partij verzekerd zijn.
  • Aard en verwijtbaarheid van de door beide partijen gemaakte fouten.
  • Leeftijd en impact van de letselschade op het leven van het slachtoffer.

De billijkheidscorrectie kan naar beide zijden werken: het kan in het voordeel uitvallen van de aansprakelijke partij (hoger percentage eigen schuld) of van het slachtoffer (lager percentage eigen schuld).

Heeft u letselschade opgelopen bij een ongeval en is er mogelijk sprake van eigen schuld? Neem dan direct contact op met de experts van Help Letselschade. Wij helpen u om uw letselschade zo maximaal mogelijk vergoed te krijgen.

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Ongeval met een elektrische Step

Elektrische Step

De vraag: Ongeval elektrische Step Letselschade als gevolg van een ongeval met een elektrische step, wat moet ik doen? Lenselink legt uit: Er rijden steeds

Lees verder »
Verkeersongeval, fietser aangereden door een auto.

Verkeersongeval

Verkeersongeval: U bent betrokken geraakt bij een verkeersongeval. U bent in het verkeer aangereden, was betrokken bij een eenzijdig ongeval of bent zelf aansprakelijk voor

Lees verder »
Niet schuldig wel aansprakelijk

Aansprakelijk

De vraag: niet schuldig wel aansprakelijk Ik ben niet schuldig aan het ongeval maar wordt wel aansprakelijk gesteld, hoe kan dat? Lenselink legt uit: Aansprakelijk

Lees verder »