Ondernemer en letselschade

Wij helpen ondernemers!

Ondernemer en letselschade:

de schade van u als persoon en de
belangen van uw onderneming

Letselschade en uw onderneming:

Bij letselschade van een ondernemer draait het om twee zaken. De schade van u als persoon en de belangen van uw onderneming.

Help Letselschade is er voor alle ondernemers. Of u nu werkzaam bent als zzp’er, een vof of een maatschap heeft of vanuit een BV werkzaam bent met al dan niet personeel in dienst; uw belangen en de belangen van uw bedrijf staan bij ons voorop!

Schade van de ondernemer:

Als u werkzaam bent als zelfstandige en dusdanig letsel oploopt dat u niet meer kunt werken, dan ontstaan er direct zorgen. Uw inkomen valt weg doordat u uw werk niet meer kunt doen. Mogelijk heeft dit ook gevolgen voor opdrachten die u nog zou krijgen. Om de omzet in uw onderneming op peil te houden zult u wellicht genoodzaakt zijn om personeel in te huren. Dit zal direct invloed hebben om de resultaten en winst van uw onderneming. Het is zaak om zo spoedig mogelijk in kaart te brengen welke invloed het ongeval en het letsel hebben op uw bedrijfsresultaten en inkomen.

Neemt u direct contact met ons op. Wij komen zo spoedig mogelijk bij u thuis of op het bedrijf langs om de gevolgen in kaart te brengen. Wij zullen vervolgens direct overleg plegen met de aansprakelijke verzekeraar om zo snel mogelijk een eerste betaling (voorschot) te verkrijgen. Hiermee kunnen we zoveel mogelijk voorkomen dat er bij u problemen ontstaan bij het betalen van uw privé uitgaven en de vaste lasten van uw onderneming.

Schade in de privésituatie:

Naast dat u als ondernemer schade lijdt omdat u niet kunt werken, kunnen er ook nog andere schadeposten aan de orde zijn. U zult vanwege de behandeling van uw letsel geconfronteerd worden met medische kosten. Wellicht dat u in de thuissituatie hulp nodig heeft bij het runnen van de huishouding of het plegen van onderhoud aan uw woning of tuin. Ook deze schadeposten zullen wij zorgvuldig in kaart brengen, berekenen en verhalen op de aansprakelijke partij.

Bedrijfseconomische ondersteuning:

Wanneer u als zelfstandige/ondernemer te maken krijgt met letselschade dat zal dit een enorme impact hebben op u als persoon. U heeft echter ook een onderneming. Ook op uw onderneming kan een ongeval flinke impact hebben. Wellicht komt de continuïteit van uw onderneming wel onder druk te staan omdat u bent uitgevallen? Misschien zijn er wel direct aanpassingen of het inhuren van vervangend personeel nodig om het bedrijf draaiende te houden. Het is dan ook van groot belang om zo snel mogelijk in beeld te brengen welke gevolgen het ongeval heeft op het inkomen van u als ondernemer maar ook op de impact voor uw onderneming. Naast dat uw letselschade dient te worden verhaald kunt u ook hulp en ondersteuning gebruiken van een bedrijfseconoom.

Als het gaat om een (financiële) analyse van uw onderneming en/of advies over economische vraagstukken binnen uw onderneming nadat u bent geconfronteerd met een ongeval en letselschade, dan bent u bij Help Letselschade aan het juiste adres. Onze experts staan direct ter uw beschikking en zullen samen met u als ondernemer de situatie in kaart brengen en u van gedegen advies voorzien.

Letselschade en een BV:

U kunt als ondernemer directeur grootaandeelhouder (DGA) zijn van één of meerdere besloten vennootschappen (BV’s). U als DGA zal een salaris ontvangen vanuit de BV en bij arbeidsongeschiktheid zal de BV uw salaris doorbetalen. De BV lijdt dan vanwege deze loondoorbetalingsverplichting schade en heeft een zelfstandig vorderingsrecht op de aansprakelijke partij. Naast het netto doorbetaalde loon kunnen ook eventuele kosten voor re-integratie en/of werkplekaanpassingen worden geclaimd.

Vanwege de loondoorbetalingsverplichting van de BV lijkt het erop dat u als DGA geen schade lijdt. Dit kan echter wel degelijk het geval zijn. Zo kan door hogere kosten van de onderneming (bijvoorbeeld vanwege de inhuur van vervangende arbeidskrachten) een lagere winst of zelfs verlies ontstaan. Dit kan voor de DGA dan weer als gevolg hebben dat er sprake is van geen of een lagere uitkering van het dividend.

Ook moet goed omgegaan worden met de betaling van voorschotten in een letselschadezaak. Als de aansprakelijke verzekeraar een voorschot verstrekt dan zal dit altijd worden overgemaakt naar de (privé)rekening van de DGA. Het verstrekte voorschot moet niet worden gezien als omzet van de onderneming en/of worden aangewend voor de betaling/compensatie van (personeels)kosten. Dit zal dan namelijk een verkeerd beeld geven van de resultaten van de onderneming en de op te maken jaarrekening. Bij een letselschadezaak van een ondernemer is het dan ook van groot belang dat er ook direct contact en overleg plaatsvindt met diens boekhouder en/of accountant. Ook hierbij zullen de experts van Help Letselschade u ondersteunen.

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Monteurs zonnepanelen in gevaar

Bouwplaats overtredingen

Bouwplaats overtredingen: Bij een controle door de Arbeidsinspectie van 200 terreinen zijn op 140 daarvan bouwplaats overtredingen vastgesteld. De focus van de controle in maart

Lees verder »
Letsel door Storm

Letsel door Storm

Letsel door storm: Deze week in het nieuws: een tornado bij Apeldoorn, bomen ontworteld, tuinmeubilair vliegt door de lucht en op de A50 werd een

Lees verder »
Gordelkorting

Gordelkorting

De vraag: Gordelkorting Wat is gordelkorting? Lenselink legt uit: Gordelkorting klinkt als een bonusaanbieding in de supermarkt: u krijgt meer voor minder, maar bij gordelkorting

Lees verder »