Selecteer een categorie

Waar heb ik recht op?

de vraag: Waar heb ik recht op

De vraag: Waar heb ik recht op

Ik heb bij een ongeval letselschade opgelopen, waar heb ik recht op?

Lenselink legt uit:

Als u betrokken raakt bij een ongeval en daarbij letselschade oploopt, heeft u recht op een schadevergoeding, op voorwaarde dat een andere partij verantwoordelijk is voor het incident. Deze verantwoordelijke partij kan bijvoorbeeld een bestuurder zijn die het ongeval heeft veroorzaakt in het verkeer, een werkgever met een hoge zorgplicht om ongevallen op de werkvloer te voorkomen, of zelfs een arts die een medische fout heeft gemaakt. Zelfs daders van strafbare feiten die letsel bij anderen veroorzaken, zijn verplicht de veroorzaakte schade te vergoeden.

In de meeste gevallen is de tegenpartij verzekerd voor aansprakelijkheid, en zal de verzekeraar de afhandeling van uw schadevergoeding verzorgen. Hieronder vindt u een lijst van de meest voorkomende schadeposten die in aanmerking komen voor vergoeding:

1. Medische kosten:

 • Eigen risico van uw zorgverzekering.
 • Bijdrage voor medische behandelingen.
 • Kosten voor medicatie.
 • Fysiotherapie-rekeningen.
 • Aanschaf of huur van hulpmiddelen, zoals krukken of een rolstoel.
 • Daggeldvergoeding voor opname in ziekenhuis of revalidatiecentrum.

2. Materiële schade, zoals:

 • Beschadigde kleding.
 • Hulpmiddelen zoals een bril of gehoorapparaat.
 • Schade aan uw auto, motor of fiets.
 • Accessoires, zoals een schouder of sporttas.
 • Horloge, telefoon en/of laptop.

3. Reis- en parkeerkosten:

 • Bezoek aan ziekenhuizen, artsen en therapeuten.
 • Gemis van een auto van de zaak.
 • Taxikosten vanwege verminderde mobiliteit met bus of tram.

Zie ook de Richtlijn Kilometervergoeding.

4. Verlies aan zelfwerkzaamheid:

 • Vergoeding voor huishoudelijke hulp en ondersteuning bij tuin- of woningonderhoud als u (tijdelijk) niet in staat bent om klussen in en om het huis te doen. Deze hulp kan zowel professioneel zijn als verleend door familie, buren of kennissen. Lees ook Richtlijn Zelfwerkzaamheid en Richtlijn Huishoudelijke Hulp.

5. Woonkosten, zoals:

 • Kosten voor woningaanpassingen, zoals een traplift, aangepaste badkamer of keuken.
 • Extra stook- of energiekosten omdat u na het ongeval vaker thuis bent.
 • Eventuele gemaakte kosten voor een (tijdelijke) verhuizing.

6. Verlies aan verdienvermogen/ arbeidsvermogen:

 • Inkomstenderving en/of belemmering van uw carrière door (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid.
 • Niet ontvangen bonussen.
 • Minder of geen inkomsten uit zwart/ ofwel niet bij de belastingdienst geregistreerd werk.

7. Studievertraging:

8. Smartengeld:

 • Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade, zoals pijn, verdriet, slapeloze nachten, geestelijk leed of gederfde levensvreugde. De hoogte van het smartengeld wordt daarmee bepaald door de aard en ernst van het letsel. In de categorie Smartengeld staan rekenvoorbeelden per letsel.

9. Overige kosten:

 • Behalve bovengenoemde kosten kunnen er ook nog andere kosten zijn, zoals wettelijke rente, een al betaald maar niet bruikbaar sportschoolabonnement, al bestelde concert- of theaterkaartjes, enzovoort. Iedere schade die is veroorzaakt door de schuld van een ander dient daarom te worden vergoed.

10. Buitengerechtelijke kosten:

 • Kosten voor het inschakelen van een letselschadeadvocaat of expert. Alle redelijke kosten die wij als uw belangenbehartiger maken, moeten worden vergoed door de aansprakelijke partij. Het kost u dus niets om ons in te schakelen, dit garanderen wij schriftelijk bij de aanvang van uw letselzaak.

Waar heb ik recht op?

Bovenstaand is een heel breed en algemeen antwoord op de vraag: Waar heb ik recht op? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden en uit te leggen waar u recht op heeft is meer informatie nodig over het ongeval en de omstandigheden daarvan.

Als u letselschade heeft opgelopen, is het belangrijk om zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen om uw rechten te beschermen en ervoor te zorgen dat u de juiste vergoeding ontvangt.

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Heeft u ook een vraag voor Jan Willem, stuur deze dan nu in via het MAIL MIJ formulier. U krijgt uitgebreid antwoord. Als wij uw vraag ook op onze website gaan plaatsen doen wij dat verkort en geanonimiseerd: zonder uw naam, locatie en tijdindicaties.

de vraag: Letselschade inkomstenbelasting

Letselschade inkomstenbelasting

De vraag: Letselschade inkomstenbelasting Moet ik inkomstenbelasting betalen over mijn letselschade vergoeding? Lenselink legt uit: Netto uitkering: U hoeft geen inkomstenbelasting over uw letselschade vergoeding

Lees verder »