Selecteer een categorie

Overlijdensschade

Overlijdensschade voor nabestaanden

Overlijdensschade na een ongeval:

Overlijdensschade treedt op wanneer iemand komt te overlijden als gevolg van een ongeval waarvoor een ander verantwoordelijk is. Het is belangrijk voor nabestaanden om te weten dat zij mogelijk recht hebben op een vergoeding. Wij leggen uit wie in aanmerking komt voor een vergoeding en hoe Help Letselschade u kan bijstaan in dit proces.

Wie komt in aanmerking?

Nabestaanden die recht hebben op een vergoeding zijn onder andere de partner en minderjarige kinderen van de overledene, evenals meerderjarige kinderen die op het moment van overlijden nog studeerden. Het feit of deze nabestaanden al dan niet door de overledene werden onderhouden vóór het ongeval, is niet relevant. Andere verwanten of personen die met het slachtoffer in gezinsverband leefden, moeten echter aantonen dat zij afhankelijk waren van de overledene voor onderhoud.

Kosten en misgelopen levensonderhoud:

Na het overlijden moeten er vaak kosten worden gemaakt, zoals voor de begrafenis of crematie. Als deze kosten hoger uitvallen dan de dekking van de uitvaartverzekering of als er geen uitvaartverzekering is, dienen deze kosten volledig vergoed te worden. Daarnaast kan er inkomen wegvallen en moeten er zorgtaken worden overgenomen. De verzekeraar van de aansprakelijke partij dient deze kosten te vergoeden.

Vergoeding van overlijdensschade:

De wet regelt overlijdensschade anders dan letselschade zonder overlijden. Nabestaanden die afhankelijk waren van de overledene hebben recht op een vergoeding. Deze vergoeding kan betrekking hebben op financieel onderhoud, zoals de wegvallende bijdrage in vaste lasten zoals hypotheek of huur, energie en studiekosten. Daarnaast kan er ook sprake zijn van onderhoud in natura, zoals huishoudelijke taken en klussen in en om het huis.

Smartengeld - Affectieschade:

In het geval dat iemand overlijdt door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, hebben nabestaanden doorgaans geen recht op smartengeld. Sinds 1 januari 2019 hebben zij echter wel recht op affectieschade. De hoogte van deze vergoeding varieert van € 12.500 tot € 20.000, afhankelijk van de aard van de relatie tot het slachtoffer en de oorzaak van het overlijden.

Overlijdensschade berekenen:

Het berekenen van overlijdensschade kan erg complex zijn. Om duidelijkheid en rechtsgelijkheid te bevorderen, heeft de letselschaderaad het Rekenmodel Overlijdensschade opgesteld. Dit model bevat informatie en tabellen van het Nibud voor het berekenen van overlijdensschade.

Hulp bij overlijdensschade:

Bij Help Letselschade begrijpen we dat de berekening van overlijdensschade een zware last kan zijn. Onze ervaren schadecalculators staan klaar om u te helpen en uw zorgen uit handen te nemen. De kosten die wij maken, verhalen wij op de verzekeraar van de aansprakelijke partij. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over financiële aspecten. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Letselschade georganiseerde vakantie

Georganiseerde vakantie

Letselschade georganiseerde vakantie: Ondanks alle goede zorg kan er tijdens uw vakantie iets misgaan met materiële schade of zelfs letsel als gevolg. Bij letselschade tijdens

Lees verder »