Selecteer een categorie

Bedrijfsuitjes

Bedrijfsuitje

Bedrijfsuitjes en letselschade:

Altijd leuk! De jaarlijks terugkerende bedrijfsuitjes. Ieder jaar wordt er door uw werkgever weer een nieuwe, uitdagende of spannende activiteit georganiseerd. U gaat met uw bedrijf naar een klimpark, paintballen met de afdeling, karten met de hele organisatie of met uw werk e-chopper rijden. Soms zelfs een heel weekend vol activiteiten in een vakantiepark. Dit zijn leuke uitjes, maar niet altijd zonder risico. Toch kan er ook tijdens iets minder risicovolle activiteiten als een boswandeling, barbecueën of een leuke fietstocht altijd iets misgaan.

Op eigen risico of eigen schuld?

Hoe zit dat juridisch als u tijdens een bedrijfsuitje of een teambuildingsdag een ongeval krijgt en letsel oploopt. Doet u mee op eigen risico, is het uw eigen schuld of is uw werkgever wellicht toch aansprakelijk.

Werkgeversaansprakelijkheid is vaak juridisch complex en hangt af van allerlei omstandigheden. Waar de werkgever voor een ongeval tijdens werktijd en of op de werkvloer vaak wel aansprakelijk is, ligt dit bij bedrijfsuitjes of teambuildingactiviteiten meestal ingewikkelder.

Werkgeversaansprakelijkheid:

De basis voor werkgeversaansprakelijkheid ligt in wetsartikel 7:658 Burgerlijk Wetboek. Dit artikel is ook van toepassing op ongevallen tijdens bedrijfsuitjes. Wanneer het gaat om aansprakelijkheid voor een bedrijfsuitje dan moet er tussen de activiteit en de door u als werknemer te verrichten werkzaamheden wel een voldoende nauw verband bestaan.

Andere omstandigheden die van belang zijn voor de beoordeling van de aansprakelijkheid zijn:

  • Heeft de werkgever zeggenschap of invloed op de organisatie van het bedrijfsuitje 
  • Was de werkgever bevoegd en of in staat om tijdens het bedrijfsuitje instructies te geven 
  • Konden er door de werkgever nog veiligheidsmaatregelen worden getroffen 
  • Waren werknemers vrij om deel te nemen of was er een zekere mate van verplichting?

Goed werkgeverschap:

Het feit dat een bedrijfsuitje op een andere locatie plaatsvindt dan de werkvloer betekent niet dat een werkgever niet aansprakelijk kan zijn. Steeds weer bepalen alle omstandigheden van het geval of er sprake is van aansprakelijkheid.

Als de werkgever niet op grond van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is, dan kan er mogelijk nog aansprakelijk zijn op grond van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek. Aansprakelijkheid volgt dan als de werkgever zich niet als een goed werkgever heeft gedragen.

Hiervan zou sprake kunnen zijn wanneer:

  • Er sprake is van een bedrijfsuitje met een bijzonder risico waarvoor je van de werkgever mag verwachten dat er extra maatregelen worden getroffen om de veiligheid te waarborgen 
  • Er door de werkgever geen behoorlijke verzekering is afgesloten voor de dekking van schade terwijl die mogelijkheden er wel waren 

Werkgeversaansprakelijkheid bij bedrijfsuitjes is complex en juridisch ingewikkeld. Er zijn allerlei omstandigheden die een rol spelen bij de beoordeling van de aansprakelijkheid. Ook kan het aansprakelijk stellen van de werkgever soms gevoelig liggen in de relatie met uw werkgever.

De experts van Help Letselschade hebben veel ervaring met werkgeversaansprakelijkheid en kunnen u van een optimaal advies voorzien. Wij beoordelen de mogelijkheden, zorgen voor een rechtvaardige schadevergoeding en nemen al uw zorgen uit handen. Daarbij is onze hulp voor u altijd kosteloos.

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Letselschade georganiseerde vakantie

Georganiseerde vakantie

Letselschade georganiseerde vakantie: Ondanks alle goede zorg kan er tijdens uw vakantie iets misgaan met materiële schade of zelfs letsel als gevolg. Bij letselschade tijdens

Lees verder »