Selecteer een categorie

Militair met letsel

Militair met letsel in rolstoel.

Militair met letsel na een dienstongeval:

Het kan zijn dat u als militair, bijvoorbeeld tijdens een oefening, een ongeval overkomt waarbij u letsel oploopt. Indien sprake is van een ongeval dan zal er altijd een ‘proces-verbaal ongeval’ moeten worden opgemaakt. In dat proces-verbaal dient zeer uitvoerig het ongeval te worden beschreven. Zaken die van daarbij van belang zijn de toedracht, de gevolgen van het ongeval alsmede eventuele getuigen. Het opgemaakte proces-verbaal zal vervolgens worden opgestuurd naar het ABP. Het ABP zal vervolgens besluiten of het ongeval als dienstongeval aangemerkt wordt.

Grote risico's:

Omdat een militairen bij de uitoefening van hun werkzaamheden worden blootgesteld aan grote risico’s is besloten dat een militair die door een dienstongeval blijvend letsel heeft opgelopen in aanmerking dient te komen voor een schadevergoeding. Binnen die schadevergoeding dient de volledige schade die wordt geleden te worden gecompenseerd.

Voorwaarden om in aanmerking te komen:
  • Het ongeval is de militair overkomen tijdens een militaire oefening
  • Het ongeval is gekwalificeerd als een dienstongeval
  • Het (dienst)ongeval is gebeurd na 1 juli 2007
  • Er is als gevolg van het (dienst)ongeval sprake van blijvende invaliditeit

Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan dan komt de militair / veteraan in aanmerking voor een volledige schadevergoeding.

Schadevergoeding claimen:

Wilt u laten onderzoeken of u uw schade ook kunt verhalen, neem dan direct contact met ons op. Ons team biedt juridische bijstand aan militairen en veteranen die geconfronteerd worden met letsel, zowel fysiek als psychisch, als gevolg van een ongeluk of missie. Wij zorgen ervoor dat uw schade wordt geclaimd. Op die manier kunt u zich volledig concentreren op uw herstel.

Jan Willem Lenselink van Help Letselschade heeft ruime ervaring is het behartigen van de belangen van militairen en veteranen.

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Soorten Letsel

Soorten letsel

Soorten Letsel: Wanneer u betrokken bent geraakt bij een ongeval dan kan er bij u ook sprake zijn van verschillende soorten letsel.Zo kan het zijn

Lees verder »
Ministerie van Defensie: Uitvoeringsregeling Volledige Schadevergoeding

UVS Volledige Schadevergoeding

UVS Volledige Schadevergoeding De Uitvoeringsregeling Volledige Schadevergoeding (UVS, ook wel RVS/UVS¹) is een rechtspositionele regeling bedoeld voor oorlogs- en dienstslachtoffers die lichamelijk of geestelijk (PTSS)

Lees verder »
Richtlijn studievertraging

Richtlijn studievertraging

Richtlijn Studievertraging: Deze richtlijn is van toepassing op studenten die letsel hebben opgelopen tijdens hun studie en als gevolg daarvan studievertraging hebben opgelopen, waarbij een

Lees verder »