Selecteer een categorie

Buitengerechtelijke kosten

Buitengerechtelijke kosten

De vraag: Buitengerechtelijke kosten

Bij een ongeval heb ik letsel opgelopen, ik heb een tijd in het ziekenhuis gelegen en moet straks nog een revalidatietraject volgen. Ik heb al veel kosten gemaakt voor medische behandelingen, hulp in de huishouding en kan mijn werk op dit moment niet doen. Moet ik nu ook nog (buitengerechtelijke) kosten gaan maken voor de inschakeling van een belangenbehartiger?

Lenselink legt uit:

Nee, u hoeft geen kosten te maken om ons in te schakelen. Buitengerechtelijke kosten zijn kosten die gemaakt moeten worden om de schade, zonder tussenkomst van de rechter, te verhalen op de tegenpartij. De kosten van het inschakelen van een letselschade specialist vallen hieronder en worden dus door de tegenpartij vergoed.

Aansprakelijke partij betaalt buitengerechtelijke kosten:

Op grond van de wet is het zo dat de redelijke kosten van rechtsbijstand door de aansprakelijke partij moeten worden vergoed. In de meeste gevallen is dat de verzekeraar van degene die aansprakelijk is voor het ongeval. De specialisten van Help Letselschade zullen de buitengerechtelijke kosten dan ook als onderdeel van uw schade in rekening brengen bij de aansprakelijke partij.

Wij garanderen dat het u niets kost. Dit leggen wij bij de start van uw letselschadezaak ook schriftelijk vast.

Artikel 6:96 BW:

De wettelijke basis voor de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten is geleden in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek. In dit artikel staat dat de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor vergoeding in aanmerkingen komen. Het gaat dus om de redelijke kosten.

Aansprakelijke verzekeraars beoordelen dat aan de hand van de zogeheten ‘dubbele redelijkheidstoets’. Dit betekent dat in de praktijk de verzekeraar het volgende beoordeelt:

  • Is het redelijk dat het slachtoffer juridische bijstand heeft ingeschakeld en; 
  • Is de hoogte (omvang) van de gemaakte kosten redelijk.

Als in de ogen van de aansprakelijke verzekeraar de door Help Letselschade gemaakte kosten aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, dan zullen deze kosten worden vergoed.

Gegarandeerd geen kosten voor u:

Maar wat nu als de verzekeraar van mening is dat de hoogte van de kosten niet redelijk is. Moet ik die kosten dan alsnog zelf betalen?

Nee, dat hoeft u niet. Help Letselschade zal alles proberen om de volledige kosten vergoed te krijgen. Mocht dit uiteindelijk niet of slechts gedeeltelijk lukken, dan hoort u daar volgens ons niet het slachtoffer van te worden. De buitengerechtelijke kosten die door de verzekeraar niet worden vergoed, worden niet bij u in rekening gebracht. Wij hebben immers met u afgesproken geen kosten bij u in rekening te brengen.

Geschil met de aansprakelijke partij:

Het kan voorkomen dat er een geschil ontstaat met de aansprakelijke verzekeraar. Bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid, causaliteit of over de hoogte van uw schade.

Help Letselschade zal alles in het werk stellen om een zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken.

Wanneer wij (in overleg met u) vinden dat het resultaat niet redelijk is, kan er gedacht worden over het starten van een rechtszaak. Dit zullen wij nooit doen zonder overleg en uw toestemming.

Rechtszaak:

Mocht een rechtszaak wellicht uitkomst bieden dan heeft Help Letselschade een netwerk van gerenommeerde, deskundige en gedreven letselschade advocaten die u graag van dienst zijn.  

Samen met u kijken we naar de mogelijkheden, adviseren u over eventuele kosten van een gerechtelijke procedure. Tijdens deze procedure zullen we u begeleiden in het buitengerechtelijke proces en samenwerken met de letselschade advocaat.

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Heeft u ook een vraag voor Jan Willem, stuur deze dan nu in via het MAIL MIJ formulier. U krijgt uitgebreid antwoord. Als wij uw vraag ook op onze website gaan plaatsen doen wij dat verkort en geanonimiseerd: zonder uw naam, locatie en tijdindicaties.

Gordelkorting

Gordelkorting

De vraag: Gordelkorting Wat is gordelkorting? Lenselink legt uit: Gordelkorting klinkt als een bonusaanbieding in de supermarkt: u krijgt meer voor minder, maar bij gordelkorting

Lees verder »
Niet schuldig wel aansprakelijk

Aansprakelijk

De vraag: niet schuldig wel aansprakelijk Ik ben niet schuldig aan het ongeval maar wordt wel aansprakelijk gesteld, hoe kan dat? Lenselink legt uit: Aansprakelijk

Lees verder »