Selecteer een categorie

Gordelkorting

Gordelkorting

De vraag: Gordelkorting

Wat is gordelkorting?

Lenselink legt uit:

Gordelkorting klinkt als een bonusaanbieding in de supermarkt: u krijgt meer voor minder, maar bij gordelkorting krijgt u juist minder. Als u bij een auto-ongeluk geen veiligheidsgordel heeft gedragen dan kan gordelkorting worden toegepast. U krijgt dan ‘korting’ op uw schadevergoeding, een deel van uw schade wordt dan niet vergoed.

Gordelplicht:
Veiligheidsgordel

De gordelplicht geldt voor alle voertuigen waarbij de zitplaats is voorzien van een veiligheidsgordel en geldt dus ook in een taxi, streekbus of touringcar. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor een bus die een lijndienst binnen de bebouwde kom uitvoert. Dat is uit praktische overwegingen: passagiers stappen regelmatig in, schuiven op en stappen weer uit.

Minder ernstig letsel:

Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) neemt door het dragen van een veiligheidsgordel de kans op dodelijk letsel met 60% af en de kans op ernstig letsel met 30%.

Het SWOV onderzocht ongevallen met dodelijke verkeersslachtoffers op de snelweg gedurende het jaar 2017. Uit dit onderzoek blijkt dat 18 van de 63 slachtoffers geen gordel droeg en van 11 van de 63 slachtoffers was dit niet te achterhalen. Hieruit blijkt dat 25% tot mogelijk zelfs 45% van de dodelijke slachtoffers geen gordel droeg. Veel van de slachtoffers hadden gordel-waarschuwingssignaal uitgeschakeld door de gordel achter het lichaam vast te klikken.

Gordelverwonding:

Het wel dragen van een veiligheidsgordel kan ook letsel veroorzaken. Bij een ongeval met hoge snelheid kan door de druk van de gordel letsel aan de borst, de ribben of het sleutelbeen ontstaan. Deze gordelverwonding is meestal veel minder ernstig dan het letsel dat zonder gordel zou zijn ontstaan.

Als de auto is voorzien van een airbag dan kan het niet dragen van een gordel ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag geactiveerd wordt. De airbag klapt open met behulp van een explosief en wel met een snelheid van 200 tot 300km per uur. Een airbag heeft alleen effect in combinatie met een goed gedragen veiligheidsgordel.

Gordelkorting:

Als u letsel heeft opgelopen bij een verkeersongeval waarbij u geen veiligheidsgordel heeft gedragen terwijl dat wel verplicht was dan kan het zijn dat de aansprakelijke partij gordelkorting wil toepassen. U krijgt dan, als het aan de tegenpartij ligt, een deel van uw schade niet vergoed. Het argument is dat uw letsel minder ernstig zou zijn geweest dan als u uw gordel wel zou hebben gedragen. Er is dan sprake van een percentage eigen schuld, ook als u zelf niet verantwoordelijk bent voor het ontstaan van het ongeval.

Bewijslast:

Om gordelkorting te kunnen toepassen moet de verzekeraar van de aansprakelijke partij wel kunnen aantonen dat u minder letsel/ minder schade zou hebben gehad als u uw gordel wel had gedragen. Het percentage gordelkorting wordt meestal vastgesteld op 25%, u krijgt dan maar 75% van uw schade vergoed.

Billijkheidstoets:

Als de aansprakelijke partij eigen schuld kan aantonen en gordelkorting mag toepassen dan moet er nog gekeken worden of de 75% – 25% schuldverdeling wel redelijk is. Bij de billijkheidstoets wordt gekeken naar de ernst en de verwijtbaarheid van de gemaakte fouten.

Door de billijkheidscorrectie kan het eigen schuld percentage lager of juist hoger uitvallen. Lager als de veroorzaker van het ongeval bijvoorbeeld extreem hard en roekeloos heeft gereden. Of juist hoger als u als passagier bijvoorbeeld willens en wetens bij een beschonken bestuurder bent ingestapt.

Belangenbehartiger:

Als u betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval dan is het belangrijk om een letselschade specialist / belangenbehartiger in te schakelen. Voor letselschade slachtoffers is deze hulp gratis, lees hierover meer in het artikel: Is een belangenbehartiger verstandig?

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Heeft u ook een vraag voor Jan Willem, stuur deze dan nu in via het MAIL MIJ formulier. U krijgt uitgebreid antwoord. Als wij uw vraag ook op onze website gaan plaatsen doen wij dat verkort en geanonimiseerd: zonder uw naam, locatie en tijdindicaties.

Ongeval met een elektrische Step

Elektrische Step

De vraag: Ongeval elektrische Step Letselschade als gevolg van een ongeval met een elektrische step, wat moet ik doen? Lenselink legt uit: Er rijden steeds

Lees verder »