Selecteer een categorie

Letselschade bij kinderen

Letselschade kind gewonde beer

Letselschade na ongeval bij kinderen:

Wanneer uw kind betrokken is geraakt bij een ongeval dan is de kans groot dat er sprake is van letsel. De gevolgen van een ongeval kunnen groot zijn en uw kind kan ernstig letsel oplopen. Als gevolg van het letsel kan er ook schade ontstaan. Een aantal letselschade posten bij kinderen zijn hetzelfde als bij volwassenen.

U moet dan denken aan:

  • Medische kosten
  • Reiskosten
  • Schade aan materiele zaken (bijvoorbeeld schade aan de fiets, kleding, telefoon of bril)
  • Kosten voor hulpmiddelen (bijvoorbeeld een rolstoel, krukken, een bed voor in de woonkamer)
  • Smartengeld

(Mantel)Zorg:

Daarnaast kan het zijn dat uw kind door het opgelopen letsel verzorgd moet worden. Als ouders zult u zoveel mogelijk de zorg op u willen nemen. Deze mantelzorg komt ook voor vergoeding in aanmerking. Gekeken wordt naar het aantal uren (extra) zorg. Wellicht dat u hierdoor minder kunt werken of zorgverlof moet opnemen.

Opleiding:

Ook kan uw kind als gevolg van het letsel problemen ondervinden op school. Als uw kind minder kan functioneren en daardoor het schooljaar moet overdoen, dan spreken we van studievertraging. Deze studievertraging komt ook voor vergoeding in aanmerking.

De toekomst:

Wanneer bij kinderen letselschade optreedt dan is het moeilijk om te voorspellen hoe dit zich in de toekomst zal ontwikkelen. Als er sprake is van blijvend letsel dan zullen de gevolgen voor de toekomst in kaart moeten worden gebracht. Hoe zou het leven van uw kind er hebben uitgezien zonder ongeval en letsel? Welke mogelijkheden zijn er nog met het letsel? Welke carrière zou er zonder het ongeval mogelijk zijn geweest en wat is nu nog haalbaar? Hoe jonger het kind, hoe lastiger om dit goed te voorspellen. Het advies is om de letselschadezaak van uw kind pas definitief af te wikkelen wanneer uw kind meerderjarig is. Veelal is het dan pas (goed) duidelijk wat de uiteindelijke gevolgen van een ongeval zijn. Wanneer er tussentijds een regeling wordt getroffen dan gebeurt dit vaak met een voorbehoud. Met dit voorbehoud kunnen u en/of uw kind later weer op de letselschadezaak terugkomen.

BEM clausule:

BEM staat voor Belegging, Erfenis en andere gelden Minderjarigen.

Als uw kind betrokken is geraakt bij een ongeval en letselschade heeft opgelopen dan heeft uw kind recht op een schadevergoeding. Wanneer deze schadevergoeding wordt uitgekeerd terwijl uw kind nog minderjarig is dan gelden hiervoor een aantal regels. Als in een letselschadezaak van een minderjarige een regeling wordt getroffen dan is hiervoor toestemming nodig van de kantonrechter.

Kantonrechter:

Als de kantonrechter akkoord geeft voor de regeling en uitbetaling van de schadevergoeding dan dient er een speciale rekening geopend te worden voor uw kind. Dit betreft een rekening met zogeheten BEM-clausule. De rekening staat dan op naam van uw kind maar is tot de meerderjarige leeftijd van uw kind geblokkeerd. Dit betekent dat er niet zomaar geld van de rekening kan worden opgenomen. Indien ouders geld van de rekening willen opnemen dan is hiervoor eerst toestemming nodig van de kantonrechter. Het bedrag op de rekening moet immers ten goede komen aan het kind.

Vergoeding letselschade bij kinderen:

U doet er verstandig aan om bij letselschade van uw kind contact op te nemen met een letselschadespecialist. Help Letselschade heeft veel ervaring bij het verhalen van letselschade voor kinderen. Over kosten hoeft u zich geen zorgen te maken; onze hulp kost u namelijk niets!

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Overlijdensschade voor nabestaanden

Overlijdensschade

Overlijdensschade na een ongeval: Overlijdensschade treedt op wanneer iemand komt te overlijden als gevolg van een ongeval waarvoor een ander verantwoordelijk is. Het is belangrijk

Lees verder »