Selecteer een categorie

Bedrijfsongeval gevaarlijke stoffen

Letselschade door gevaarlijke stoffen

Bedrijfsongeval: brandwond door gevaarlijke stoffen

Als werknemer heeft u het recht om in een veilige werkomgeving te werken. Helaas brengen bepaalde beroepen risico’s met zich mee, vooral wanneer er gewerkt wordt met zuren, logen, chloorverbindingen of gassen. Een bedrijfsongeval met chemische verbranding door gevaarlijke stoffen is een van de gevaren waaraan u blootgesteld kunt worden, en het kan ernstige letselschade veroorzaken.

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van werknemers, zoals zuren, logen, oplosmiddelen en giftige gassen. Deze stoffen worden vaak gebruikt in industriële processen, laboratoria en andere werkplekken waar chemische stoffen nodig zijn. Helaas kunnen ongevallen gebeuren, zoals morsen, lekken of het niet correct opslaan van deze stoffen, waardoor werknemers in contact kunnen komen met gevaarlijke chemische stoffen en letselschade kunnen oplopen.

Letselschade door chemische verbranding

Chemische verbranding kan ernstige verwondingen veroorzaken aan de huid, ogen en luchtwegen. Wanneer gevaarlijke stoffen in contact komen met de huid, kunnen ze de huidcellen beschadigen en brandwonden veroorzaken. Inademing van giftige dampen of gassen kan ademhalingsproblemen en schade aan de longen veroorzaken. Daarnaast kunnen chemische stoffen ook oogletsel veroorzaken, variërend van irritatie tot permanente schade aan het gezichtsvermogen.

Preventieve maatregelen

Het is essentieel dat uw werkgever passende maatregelen neemt om de risico’s van chemische verbranding door gevaarlijke stoffen op het werk te minimaliseren. Hier zijn enkele preventieve maatregelen die genomen moeten worden om een bedrijfsongeval te voorkomen:

  • Voorlichting en training: Uw werkgever moet ervoor zorgen dat u voldoende geïnformeerd en getraind bent over de gevaren van gevaarlijke stoffen, evenals de juiste procedures voor het hanteren, opslaan en verwijderen ervan.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen: Zorg ervoor dat u beschikt over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, veiligheidsbrillen, ademhalingsmaskers en beschermende kleding. Draag deze beschermingsmiddelen altijd wanneer u werkt met gevaarlijke stoffen.
  • Veilige opslag: Zorg ervoor dat gevaarlijke stoffen veilig en correct worden opgeslagen volgens de voorschriften en richtlijnen. Vermijd morsen, lekken of ongecontroleerde verspreiding van deze stoffen.
  • Noodprocedures: Werkgevers moeten noodprocedures opstellen en communiceren in geval van een chemisch ongeval. Dit omvat evacuatieplannen, eerste hulp training en toegang tot veiligheidsdouches en oogspoelstations.

Wat te doen bij letselschade?

Als u letselschade oploopt door gevaarlijke stoffen/ chemische verbranding bij een bedrijfsongeval, is het belangrijk om direct actie te ondernemen. Meld het incident aan uw werkgever en zoek onmiddellijk medische hulp. Laat uw verwondingen documenteren door een arts en verzamel eventuele bewijsstukken, zoals foto’s van de schade en getuigenverklaringen.

Neem zo snel mogelijk contact met ons op zodat wij direct voor u aan de slag kunnen. Wij helpen u met met het krijgen van uw schadevergoeding en smartengeld, onze inschakeling kost u niets!

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Letselschade brandwond hand

Brandwonden

Letselschade door brandwonden: Brandwonden ontstaan wanneer weefsel in ons lichaam beschadigd raakt als gevolg van blootstelling aan hitte, chemische stoffen, elektriciteit of straling. Hittebron: De

Lees verder »
Letselschade door brand, brandende bbq

Letselschade brand

Letselschade na een brand: Een brand met letselschade is een ingrijpende gebeurtenis die grote impact kan hebben. Zelfs een steekvlam bij een barbecue kan al

Lees verder »
Vrijwilliger, letselschade bij vrijwilligerswerk.

Vrijwilliger

Letselschade als vrijwilliger: Ook bij vrijwilligerswerk loopt u risico op letsel, denk bijvoorbeeld aan het werk van de vrijwillige brandweer. Maar als vrijwilliger in een

Lees verder »