Selecteer een categorie

Vrijwilliger

Vrijwilliger, letselschade bij vrijwilligerswerk.

Letselschade als vrijwilliger:

Ook bij vrijwilligerswerk loopt u risico op letsel, denk bijvoorbeeld aan het werk van de vrijwillige brandweer. Maar als vrijwilliger in een verzorgingstehuis, een basisschool, het buurthuis, een sportvereniging of museum kunt u ook letsel oplopen.

Voorbeelden van letsel als vrijwilliger:

In de verzorging:

 • Bij het inklappen van een rollator met de vingers bekneld raken.
 • Door een elektrische rolstoel over de voet gereden worden.
 • Een brandwond oplopen bij het inschenken van koffie of thee.
 • Letsel door fysieke agressie van een dementerende oudere.

Op een basisschool:

 • Van een ladder vallen bij het aanbrengen van kerstversiering of feestverlichting.
 • Letsel aan handen of vingers oplopen tijdens klus en opknapwerkzaamheden.
 • Uitglijden of vallen tijdens het begeleiden van leerlingen in de lunchpauze of bij de naschoolse opvang.

Bij een sportvereniging:

 • Bij het draaien van een bardienst snijwonden oplopen door gebroken glas.
 • Als suppoost tijdens een sportdag geraakt worden door een bal, discus of uit de bocht vliegende deelnemer.
 • Bij een schaatsevenement uitglijden of omvergereden worden en een gebroken arm of beenwond oplopen.

Bij andere organisaties:

 • Als vrijwilliger bij de dierenambulance gebeten worden door een dier.
 • Bij een zwerfafval opruimactie in gebroken glas stappen.
 • Als kookvrijwilliger een brand of snijwond oplopen.
 • Bij het sorteren van gedoneerde kleding door een scherp voorwerp in de hand gestoken worden.

Aansprakelijkheid:

De organisatie waarvoor u als vrijwilliger werkzaam bent heeft een zorgplicht en moet aan kunnen tonen dat alles is gedaan om een ongeval te voorkomen. Als u door uw vrijwilligerswerk letsel oploopt dan is de organisatie vaak aansprakelijk. Behalve als er bijvoorbeeld sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door de vrijwilliger. De meeste organisaties hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) waarbij wij uw schade kunnen claimen.

Vrijwilligersverzekering:

Als de organisatie waarvoor u als vrijwilliger werkzaam bent niet is verzekerd voor uw schade, dan is uw gemeente dat mogelijk wel. Vrijwilligerswerk valt op basis van de Wmo onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Veel gemeenten hebben daarom een collectieve verzekeringen voor vrijwilligers. Voorbeelden zijn de Haagse Polis, de Amsterdamse- en de VGG Vrijwilligers Verzekering. Deze vrijwilligersverzekeringen bieden een secundaire dekking, als u uw schade bij een andere verzekering kunt melden dan gaat die verzekering voor.

Letselschade claimen:

Heeft u als vrijwilliger letsel opgelopen en hulp nodig bij het claimen van uw letselschade? Neem dan vandaag nog contact op met onze letselschade specialisten. Voor letselschade slachtoffers is onze hulp kosteloos.

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Zzp'er in de zorg en bedrijfsongeval

Zzp’er bedrijfsongeval

Zzp’er en bedrijfsongeval: Een Zzp’er is formeel een zelfstandige ondernemer en draagt zelf de risico’s van eventuele schade. Bij een bedrijfsongeval met tijdelijke of blijvende

Lees verder »
Ministerie van Defensie: Uitvoeringsregeling Volledige Schadevergoeding

UVS Volledige Schadevergoeding

UVS Volledige Schadevergoeding De Uitvoeringsregeling Volledige Schadevergoeding (UVS, ook wel RVS/UVS¹) is een rechtspositionele regeling bedoeld voor oorlogs- en dienstslachtoffers die lichamelijk of geestelijk (PTSS)

Lees verder »
Smartengeld bij heup- en bekkenletsel

Bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval: letselschade tijdens werk. Wanneer u letselschade heeft opgelopen tijdens uw werk dan is in de meeste gevallen uw werkgever aansprakelijk. De wettelijke regels voor

Lees verder »