Selecteer een categorie

Richtlijn licht letsel

Hand met licht letsel

Richtlijn Licht Letsel (inclusief smartengeld):

In deze richtlijn gaat het om (relatief) kleinere letselschades, er wordt dan gesproken over licht letsel. Hiervan is sprake wanneer het letsel binnen zes maanden restloos is genezen en waarbij geen complicerende factoren zijn opgetreden. Normaal te verwachten en niet ontsierende littekens worden ook tot licht letsel gerekend. Als het letsel qua zwaarte of complexiteit niet tot licht letsel kan worden gerekend dan is de richtlijn niet van toepassing.

Wanneer in een letselschadezaak sprake is van licht letsel dan is deze richtlijn van toepassing. De schade kan dan via een vast protocol worden behandeld en afgewikkeld.

Protocol Richtlijn Licht Letsel:

  1. De schade wordt schriftelijk gemeld bij de (aansprakelijke) verzekeraar.
  2. Binnen 2 weken wordt door de verzekeraar contact gezocht/gelegd met het slachtoffer en/of diens belangenbehartiger.
  3. Bij het eerste contact volgt een inventarisatie van het ongeval en de gevolgen daarvan en worden afspraken gemaakt over de volgende contactmomenten.
  4. In de volgende contactmomenten wordt stilgestaan bij het medisch beloop, de noodzaak voor het inwinnen van medische informatie en/of de inschakeling van andere hulp.
  5. Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen drie maanden neemt de verzekeraar een standpunt in over de aansprakelijkheid.
  6. Als aansprakelijkheid is erkend en door het slachtoffer kosten worden gemaakt dan verstrekt de verzekeraar een voorschot.
  7. Wanneer het herstelproces is afgerond dan doet de verzekeraar een voorstel tot vaststelling van de definitieve schade. Wanneer hierover tussen partijen een akkoord is bereikt dan betaalt de verzekeraar binnen 4 weken het schadebedrag uit aan het slachtoffer.
  8. In het kader van een regeling van de schade hoeft het slachtoffer geen finale kwijting te verlenen. Dit betekent dat er tussen de verzekeraar en het slachtoffer geen afspraken worden gemaakt of een definitieve afwikkeling waarbij men over en weer niets meer van elkaar te vorderen heeft.

In het kader van de behandeling van een lichte letselschadezaak zullen er ook afspraken moeten worden gemaakt ten aanzien van het smartengeld. Dit zal in alle redelijkheid moeten worden vastgesteld.

Smartengeld indicatie Richtlijn Licht Letsel:

  • Tot € 1.025,- bij oppervlakkig en beperkt letsel met een herstelperiode van ongeveer twee maanden. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan schaafwonden, kneuzingen, eerstegraads brandwonden en beperkte, niet ontsierende littekens.
  • Van € 675,- tot € 2.025,- bij letsel waarvoor een korte medische en/of therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden. Hierbij is sprake van een herstelperiode van tussen de twee en vier maanden. Gedacht moet worden aan (lichte) hersenschudding, whiplash met restloos herstel, flinke verzwikkingen of verstuikingen of een gebroken rib. Ten aanzien van arbeidsongeschiktheid gaat het hooguit om enkele dagen.
  • Van € 1.350,- tot € 2.500,- bij letsel met een wat langere hersteltijd van tussen de vier en zes maanden. Er moet wel sprake zijn van restloos herstel waarbij ook medische behandelingen hebben plaatsgevonden en eventueel een korte ziekenhuisopname. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan ‘eenvoudige’ botbreuken. Ten aanzien van arbeidsongeschiktheid gaat het om enkele weken tot maanden.

Het is belangrijk om te benadrukken dat hoewel de Richtlijn Licht Letsel nuttig kan zijn, het niet altijd volledig recht doet aan de mate van letselschade dat een slachtoffer bij een ongeval heeft opgelopen. In dergelijke gevallen kan het noodzakelijk zijn om een specifieke schadeberekening uit te voeren. Uiteraard moet deze concrete schadeberekening goed worden onderbouwd. Onze deskundige juridische adviseurs staan klaar om u te helpen.

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Letselschade brandwond hand

Brandwonden

Letselschade door brandwonden: Brandwonden ontstaan wanneer weefsel in ons lichaam beschadigd raakt als gevolg van blootstelling aan hitte, chemische stoffen, elektriciteit of straling. Hittebron: De

Lees verder »
Vrijwilliger, letselschade bij vrijwilligerswerk.

Vrijwilliger

Letselschade als vrijwilliger: Ook bij vrijwilligerswerk loopt u risico op letsel, denk bijvoorbeeld aan het werk van de vrijwillige brandweer. Maar als vrijwilliger in een

Lees verder »
Letselschade door brand, brandende bbq

Letselschade brand

Letselschade na een brand: Een brand met letselschade is een ingrijpende gebeurtenis die grote impact kan hebben. Zelfs een steekvlam bij een barbecue kan al

Lees verder »