Selecteer een categorie

Hoogte smartengeld bepalen

Hoogte smartengeld bepalen

De vraag: Hoogte smartengeld bepalen

Hoe wordt de hoogte van het smartengeld bepaald?

Lenselink legt uit:

Bepalen smartengeld is ingewikkeld:

Het beoordelen en bepalen van een rechtvaardige smartengeld vergoeding is ingewikkeld. Hoe kan namelijk uw pijn, verdriet, ongemak en leed worden uitgedrukt in een geldbedrag? Dat is eigenlijk helemaal niet mogelijk en toch moeten hier in een letselschadezaak afspraken over gemaakt worden.

Materiële en immateriële schade:

Materiële schade is schade die direct kan worden uitgedrukt in geld. Denk daarbij aan kapotte kleding of bril, medische- en reiskosten, kosten voor de inschakeling van (huishoudelijke) hulp, kosten voor hulp bij het onderhoud aan woning of tuin en verlies aan verdienvermogen (inkomstenderving).

Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Het recht op smartengeld is geregeld in artikel 6:106 BW. Formeel gaat het om een vergoeding voor gederfde en nog te derven levensvreugde. In de praktijk komt dit neer op een vergoeding voor het feit dat u letsel heeft opgelopen en daardoor bijvoorbeeld pijn en ongemak heeft.

Hoogte smartengeld bepalen:

Voor het bepalen / berekenen van de hoogte van het smartengeld wordt voornamelijk gekeken naar de aard en ernst van het letsel, de periode van ongemak, de uiteindelijke gevolgen (restloos herstel of blijvend letsel), het wel of niet meer kunnen werken of het verlies van een hobby.

ANWB Smartengeldboek 2023

Ook wordt er gekeken naar de jurisprudentie (wat rechters in soortgelijke zaken toewijzen). We maken daarbij onder andere gebruik van het ANWB Smartengeld boek.

Op onze website vind je bij ‘Smartengeld’ voorbeelden van bedragen die zijn uitgekeerd.

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Heeft u ook een vraag voor Jan Willem, stuur deze dan nu in via het MAIL MIJ formulier. U krijgt uitgebreid antwoord. Als wij uw vraag ook op onze website gaan plaatsen doen wij dat verkort en geanonimiseerd: zonder uw naam, locatie en tijdindicaties.

de vraag: Letselschade inkomstenbelasting

Letselschade inkomstenbelasting

De vraag: Letselschade inkomstenbelasting Moet ik inkomstenbelasting betalen over mijn letselschade vergoeding? Lenselink legt uit: Netto uitkering: U hoeft geen inkomstenbelasting over uw letselschade vergoeding

Lees verder »