Selecteer een categorie

Medische fout door tandarts

Medische misser: fout door tandarts

Medische fout door tandarts:

Wanneer u onder behandeling staat van een tandarts, kaakchirurg, mondhygiënist, orthodontist of tandprotheticus kan er soms iets verkeerd gaan, er kan een medische fout door optreden. Deze tandheelkundigen hebben een zorgplicht die erop neer komt dat de zorg van een goed hulpverlener in acht moet worden genomen. Dit betekent in gewoon Nederlands dat uw tandarts dezelfde goede zorg moet verlenen als ieder ander redelijk handelend tandarts.

Als de tandheelkundige behandeling onzorgvuldig is geweest dan kan gesproken worden over een medische fout. Het kan dan zijn dan uw tandarts hiervoor aansprakelijk is. In dat geval dient uw schade door (de aansprakelijkheidsverzekeraar van) uw tandarts te worden vergoed.

Mogelijke beroepsfouten:

  • Verkeerde diagnose waardoor niet of vertraagd de juiste behandeling tot stand komt
  • Onvoldoende hygiëne waardoor een infectie is ontstaat
  • Te diep boren of een andere handeling waardoor zenuwletsel ontstaat
  • Te late diagnose waardoor meer schade aan het gebit is ontstaan
  • Trekken van een verkeerde tand of kies

Verwijtbaar handelen of complicatie?

Voor een succesvolle schadeclaim moet bewezen worden dat er een medische fout is gemaakt. Er wordt gekeken of er door uw tandarts of tandheelkundige medisch onzorgvuldig is gehandeld. Hierin zal onderscheid moeten worden gemaakt tussen medisch (tandheelkundig) verwijtbaar handelen en een complicaties. Wanneer sprake is van een complicatie (wel zorgvuldig gehandeld maar er is toch iets misgegaan) dan zal uw tandarts over het algemeen niet aansprakelijk zijn.

Wanneer u het vermoeden heeft dat er door uw tandarts een medische fout is gemaakt ofwel dat de tandheelkundige medisch onzorgvuldig heeft gehandeld dan doet u er verstandig aan om direct contact met ons op te nemen. Ook is ons advies om zo snel mogelijk een afschrift te verkrijgen van uw volledige medisch/tandheelkundig dossier.

Haalbaarheidsonderzoek:

Er moet beoordeeld worden of uw tandarts onzorgvuldig heeft gehandeld en dus aansprakelijk is. Hiervoor zal een haalbaarheidsonderzoek nodig zijn. Dit onderzoek laten wij uitvoeren door een gespecialiseerd tandheelkundig adviseur. Als deze tandheelkundig adviseur van mening is dat er sprake is van onzorgvuldig handelen dan kunnen wij met u afspraken maken over het opstarten van een letselschadezaak.

De kosten van het haalbaarheidsonderzoek door de tandheelkundig adviseur komen in eerste instantie voor uw eigen rekening. Het kan zijn dat deze kosten in een latere fase alsnog worden vergoed. Dit hangt af van de vraag of er door uw tandarts een medische fout is gemaakt en of de aansprakelijkheid daarvoor vast is komen te staan.

Wanneer uit het haalbaarheidsonderzoek naar voren komt dat er door uw tandarts onzorgvuldig is gehandeld en de aansprakelijkheid daarvoor komt vast te staan, dan kan Help Letselschade u kosteloos bijstaan bij het verhalen van uw letselschade. U moet dan onder andere denken aan medische- en reiskosten, kosten voor inschakeling van hulp, verlies van inkomsten en smartengeld.

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

de vraag: Letselschade inkomstenbelasting

Letselschade inkomstenbelasting

De vraag: Letselschade inkomstenbelasting Moet ik inkomstenbelasting betalen over mijn letselschade vergoeding? Lenselink legt uit: Netto uitkering: U hoeft geen inkomstenbelasting over uw letselschade vergoeding

Lees verder »