Selecteer een categorie

Is mijn ongeval verjaard

Is mijn ongeval verjaard

De vraag: Is mijn ongeval verjaard

Ik heb 2,5 jaar geleden een ongeval gehad, is mijn ongeval verjaard?

Lenselink legt uit:

U kunt gerust adem halen, u kunt uw schade nog vergoed krijgen, uw ongeval is niet verjaard!

Waar u bij een ongeval en in letselschadezaken altijd rekening mee moet houden zijn de verjaringsregels uit het Nederlandse recht. Het is belangrijk hier goed op te letten, want als uw vordering verjaard dan zal het niet meer mogelijk zijn om uw schade vergoed te krijgen. Onder schade valt uw materiële schade maar ook smartengeld en eventueel verlies aan inkomsten. Lees hierover meer in het artikel: waar heb ik recht op.

Burgerlijk Wetboek:

In het Burgerlijk Wetboek geldt een algemene verjaringstermijn van 5 jaar. Dit betekent in de praktijk dat u, nadat u letselschade heeft opgelopen, de wederpartij binnen 5 jaar aansprakelijk moet stellen. De termijn van 5 jaar begint te lopen op het moment dat u bekend bent met uw schade en de veroorzaker van die schade. In veruit de meeste situaties zal dit de datum van het ongeval zijn.

Bij schade als gevolg van een verkeersongeval gelden weer andere regels. U kunt gedurende een periode van 5 jaar de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk stellen. Maar wilt u de verzekeraar van het motorvoertuig rechtstreeks aanspreken dan heeft u hier maar 3 jaar de tijd voor.

Verjaring stuiten:

Voorkomen dat een ongeval verjaard kan door door de verjaring te stuiten.

De aansprakelijke partij wordt schriftelijk meegedeeld dat de verjaring wordt gestuit en u het recht op nakoming voorbehoudt. Op dat moment gaat er een nieuwe verjaringstermijn van 5 jaar in.

Verjaring is een ingewikkeld juridisch vraagstuk. De verjaringstermijn moet goed in de gaten worden gehouden en de verjaring dient op de juiste manier te worden gestuit. Gebeurt dit niet, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Help letselschade zal u hierbij altijd van dienst zijn.

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Heeft u ook een vraag voor Jan Willem, stuur deze dan nu in via het MAIL MIJ formulier. U krijgt uitgebreid antwoord. Als wij uw vraag ook op onze website gaan plaatsen doen wij dat verkort en geanonimiseerd: zonder uw naam, locatie en tijdindicaties.