Selecteer een categorie

Militair of veteraan met letselschade

Militair of veteraan met letselschade

U bent militair of veteraan en heeft letselschade:

De ereschuldregeling is een bijzondere regeling waarbij u als militair of veteraan met letselschade, blijvend lichamelijk of geestelijk letsel in aanmerking komt voor een eenmalige bijzondere uitkering.

Het kan voorkomen dat u als militair, bijvoorbeeld tijdens een oefening of uitzending, te maken krijgt met traumatische gebeurtenissen. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat u een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) oploopt. Door een PTSS kunt u onder andere arbeidsongeschikt raken of op andere wijze schade lijden.

Eenmalige uitkering ereschuld:

Wanneer u aan de voorwaarden voldoet dan komt u in aanmerking voor een uitkering ereschuld. De hoogte van de uitkering is maximaal € 125.000,-. Op welk bedrag u recht heeft is afhankelijk van de mate van invaliditeit en/of arbeidsongeschiktheid. Het hoogste percentage van beiden worden aangehouden.

De bijzondere uitkering wordt netto uitbetaald. De verschuldigde loon-/inkomstenbelasting komt voor rekening van het Rijk. U hoeft de uitkering dan ook niet als inkomsten uit (vroegere) arbeid op te geven bij de belastingdienst.

De uitbetaalde bijzondere uitkering wordt echter wel onderdeel van uw vermogen. U dient zelf na te gaan wat hiervan de gevolgen zijn voor uw belastingaangifte.

Niet in aanmerking:

Mocht u niet in aanmerking komen voor een uitkering ereschuld omdat u bijvoorbeeld na 1 juli 2007 bent ontslagen of omdat u na 1 juni 2012 een MIP heeft aangevraagd, dan komt u als militair of veteraan met letselschade mogelijk wel in aanmerking voor de Uitvoeringsregeling Volledige Schadevergoeding (UVS). Binnen die regeling dient uw volledige schade te worden vergoed.

Aanvullende claim:

Mocht u wel in aanmerking zijn gekomen voor een uitkering ereschuld maar van mening zijn dat deze uitkering niet uw volledige schade dekt, dan kunnen wij mogelijk nog een aanvullende claim bij Defensie namens u indienen.

Ervaren belangenbehartiger:

Jan Willem Lenselink van Help Letselschade heeft veel ervaring in het behartigen van de belangen van militairen en veteranen en heeft al veel letselschade zaken afgewikkeld met het Ministerie van Defensie en de Landsadvocaat.

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Letselschade beroepsziekte.

Beroepsziekten

Beroepsziekten: Heeft u te maken met een ziekte of aandoening welke is ontstaan als gevolg van het beroep dat u uitoefent, dan is mogelijk sprake

Lees verder »
Militair met letsel in rolstoel.

Militair met letsel

Militair met letsel na een dienstongeval: Het kan zijn dat u als militair, bijvoorbeeld tijdens een oefening, een ongeval overkomt waarbij u letsel oploopt. Indien

Lees verder »