Selecteer een categorie

Medische misser

Letselschade door een medische misser.

Letselschade door een medische misser:

Het kan zijn dat u door een medische misser tijdens een behandeling letselschade oploopt. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan als uw zorgverlener (bijvoorbeeld een medisch specialist, uw huisarts, tandarts of therapeut) medisch onzorgvuldig heeft gehandeld. Dit kan tot gevolg hebben dat u schade lijdt die bij een adequate medische behandeling niet zou zijn ontstaan.

Als dat het geval is dan kan mogelijk de zorgverlener aansprakelijk zijn. Bij een medische misser moet het gaan om een verwijtbare fout.

Medische misser bewijzen:

Om te kunnen bewijzen dat er sprake is van een medische misser ofwel medisch onzorgvuldig handelen zal moeten komen vast te staan dat de zorgverlener een medisch verwijtbare fout heeft gemaakt. Er kan namelijk ook sprake zijn van een complicatie tijdens de medische behandeling. Voor een complicatie zal de medische zorgverlener veelal niet aansprakelijk zijn. In die situaties heeft de arts namelijk meestal wel zorgvuldig gehandeld maar is er toch iets misgegaan.

Kosten haalbaarheidsonderzoek:

Om voor u te kunnen beoordelen of het zinvol is om een letselschadezaak te starten zal het eerst nodig zijn om een haalbaarheidsonderzoek te laten verrichten. Een dergelijk onderzoek zal worden uitgevoerd door een onafhankelijk gespecialiseerd medisch adviseur. Als deze medisch adviseur van mening is dat sprake is van medisch onzorgvuldig handelen dan kunnen wij met u afspraken maken over het opstarten van een letselschadezaak.

De kosten verbonden aan het medisch haalbaarheidsonderzoek komen in eerste instantie voor uw eigen rekening. Het kan zijn dat deze kosten in een latere fase weer vergoed worden. Dit hangt af van de vraag of de medische zorgverlener uiteindelijk aansprakelijk is of niet.

Letselschade claimen:

Als uit het medisch haalbaarheidsonderzoek (medisch advies) naar voren komt dat er sprake is van een medische misser dan treden wij graag met u in overleg over het vervolgtraject. Mocht uiteindelijk aansprakelijkheid aan de zijde van de medische zorgverlener komen vast te staan dan kan Help Letselschade u kosteloos bijstaan bij het verhalen van uw letselschade. U moet onder andere denken aan een vergoeding voor uw medische kosten, het inschakeling van hulp in huis en het verliezen van inkomen.

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.