Selecteer een categorie

Richtlijn kilometervergoeding

Richtlijn Kilometervergoeding

Richtlijn Kilometervergoeding:

In de richtlijn kilometervergoeding gaat het om normbedragen voor de vergoeding van reiskosten die door of namens het slachtoffer worden gemaakt. Bij de bepaling van de kilometervergoeding is rekening gehouden met variabele kosten voor gebruik van de auto per gereden kilometer. Daarbij moet worden gedacht aan kosten zoals afschrijving, tanken/ opladen, technisch onderhoud en bandenslijtage. Deze variabele kosten zijn bepaald op basis van tabellen van de ANWB. Jaarlijks vindt daarbij een indexering plaats.

Onder de normering vallen de navolgende aspecten:

  • Reiskosten van gezins- en naaste familieleden voor het bezoeken van het slachtoffer in het ziekenhuis en bij tijdelijk verblijf in een revalidatiecentrum.
  • Reiskosten van het slachtoffer zelf voor bezoeken van artsen, therapeuten en andere medici die betrokken zijn bij de behandeling van het letsel.
  • Reiskosten van het slachtoffer voor het bezoeken van een belangenbehartiger.

Voor het reizen met een personenauto bedraagt de vergoeding per 1 januari 2023 € 0,33 per gereden kilometer. Deze vergoeding geldt voor de eerste 2000 kilometer per jaar per vorderingsgerechtigde. Als jaar wordt gezien 12 maanden gerekend vanaf de ongevalsdatum. Wanneer er sprake is van meer dan 2000 gereden kilometers per schadejaar dan wordt geadviseerd om de richtlijn niet te gebruiken en de kilometervergoeding concreet vast te stellen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de gangbare ANWB-tabellen. Daarbij moet dan rekening gehouden worden met zowel de vaste als de variabele kosten.

Reiskosten openbaar vervoer:

Voor het reizen met openbaar vervoer geldt de richtlijn kilometervergoeding niet. Wanneer u als slachtoffer gebruik moet maken van het openbaar vervoer dan zullen de daadwerkelijk gemaakte kosten moeten worden vergoed. Bij gebruik van openbaar vervoer zoals bus, tram en trein moeten alle kosten goed bijgehouden worden en eventuele bonnetjes goed bewaard.

Als reizen met een personenauto of het openbaar vervoer niet mogelijk is dan kunnen de eventuele taxikosten worden vergoed. Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer sprake is van een medische indicatie of als er geen personenauto en/of openbaar vervoer beschikbaar is.

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Hand met licht letsel

Richtlijn licht letsel

Richtlijn Licht Letsel (inclusief smartengeld): In deze richtlijn gaat het om (relatief) kleinere letselschades, er wordt dan gesproken over licht letsel. Hiervan is sprake wanneer

Lees verder »
Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding

Richtlijn daggeldvergoeding

Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatie daggeldvergoeding: In deze richtlijn daggeldvergoeding gaat het om normbedragen voor de vergoeding van opnames in ziekenhuizen en/of revalidatiecentra. De uitkering is

Lees verder »
Richtlijnen Letselschade

Richtlijnen letselschade

Richtlijnen Letselschade: De Richtlijnen Letselschade zijn ontwikkeld door de Letselschade Raad. Dit is een (netwerk)organisatie van, voor en door aangesloten organisaties en professionals in de

Lees verder »
Richtlijn studievertraging

Richtlijn studievertraging

Richtlijn Studievertraging: Deze richtlijn is van toepassing op studenten die letsel hebben opgelopen tijdens hun studie en als gevolg daarvan studievertraging hebben opgelopen, waarbij een

Lees verder »