Selecteer een categorie

Richtlijn zelfwerkzaamheid

Richtlijn Zelfwerkzaamheid

Richtlijn Zelfwerkzaamheid:

In de richtlijn zelfwerkzaamheid gaat het om een normering van het (verlies van het) vermogen tot ‘zelfwerkzaamheid’ in de privésfeer. Daarbij moet worden gedacht aan het verrichten van werkzaamheden in, aan en rondom de woning die ook tegen betaling door anderen ofwel vakmensen kunnen worden verricht.

Zelfwerkzaamheid - werkzaamheden:

In de richtlijn wordt onder zelfwerkzaamheid een aantal (onderhouds)werkzaamheden verstaan. Het gaat dan om:

  • Reparatiewerkzaamheden in en/of aan de woning.
  • Schilder- en behangwerkzaamheden in en/of aan de woning.
  • Onderhoudswerkzaamheden aan de tuin, de paden, terrassen, schuren en/of schuttingen.

Bij de vaststelling van de schadevergoeding wordt dus gebruik gemaakt van normbedragen. Deze vindt u in onderstaande tabel. De normbedragen zijn opgedeeld in meerdere categorieën. Het gaat dan om onderscheid tussen huur- en koopwoningen, woningen met of zonder tuin, woningen met veel of weinig onderhoud. Ook geldt dat er onderscheid wordt gemaakt in het type woning. Hiervoor gelden verschillende omrekenfactoren.

Rolspelende aspecten:

  • Er dient allereerst gekeken te worden naar de mate waarin het slachtoffer vóór het ongeval een aandeel had in de onderhoudswerkzaamheden in, aan of rondom de woning en het tuinonderhoud. Hierbij gelden vaste percentages van 25, 50, 75 en 100.
  • Er dient daarnaast gekeken te worden naar de mate van beperkingen van het slachtoffer. Deze mate van beperkingen wordt eveneens uitgedrukt in een percentage van 25, 50, 75 of 100.
  • Voor de bepaling van de omvang van de schadevergoeding voor verlies van zelfwerkzaamheid geldt de volgende formule: normbedrag x omrekenfactor x aandeel zelfwerkzaamheid voor ongeval x mate van beperkingen.
  • Bij de vaststelling van toekomstige schade geldt in beginsel een looptijd tot c.q. eindleeftijd van 70 jaar.

Normbedragen (per 1 januari 2023):
CategorieNormbedrag
eigen woning, met tuin en alle onderhoud€ 1.354,00
eigen woning, met tuin en weinig onderhoud€ 677,00
eigen woning, zonder tuin en alle onderhoud€ 880,00
eigen woning, zonder tuin en weinig onderhoud€ 338,00
huurwoning, met tuin en alle onderhoud€ 677,00
huurwoning, met tuin en weinig onderhoud€ 338,00
huurwoning, zonder tuin en alle onderhoud€ 441,00
huurwoning, zonder tuin en weinig onderhoud€ 170,00
Woningtype en omrekenfactor:
WoningtypeOmrekenfactor
vrijstaande woning1.3
twee-onder-een-kap/hoekwoning1.0
rijtjeshuis0.8
flat/appartement0.7

Mocht er sprake zijn van bijzondere omstandigheden met betrekking tot de woning, de tuin of het slachtoffer, waardoor de normbedragen uit de richtlijn zelfwerkzaamheid niet redelijk zijn, dan zullen partijen in onderling overleg andere afspraken kunnen maken. De schade zal dan concreet moeten worden vastgesteld.

De hoogte van de schadevergoeding die u kunt ontvangen voor het verlies van zelfwerkzaamheid is afhankelijk van verschillende factoren, zoals uit de hierboven besproken richtlijn blijkt. Deze factoren omvatten onder andere het type woning (huur- of koopwoning) en de mate van onderhoud dat de woning en tuin vereisen. Bovendien speelt het type woning een rol, zoals vrijstaand, rijtjeshuis, twee-onder-een-kapwoning, hoekhuis, flat of appartement. Tot slot is ook de mate van beperking van invloed op de hoogte van de schadevergoeding.

Wilt u meer weten over de mogelijke schadevergoeding voor het verlies van zelfwerkzaamheid? Neem contact met ons op om uw specifieke situatie te bespreken en te ontdekken welke vergoeding u mogelijk kunt ontvangen. Onze deskundige juridische adviseurs staan klaar om u te helpen.

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Richtlijn studievertraging

Richtlijn studievertraging

Richtlijn Studievertraging: Deze richtlijn is van toepassing op studenten die letsel hebben opgelopen tijdens hun studie en als gevolg daarvan studievertraging hebben opgelopen, waarbij een

Lees verder »
Richtlijnen Letselschade

Richtlijnen letselschade

Richtlijnen Letselschade: De Richtlijnen Letselschade zijn ontwikkeld door de Letselschade Raad. Dit is een (netwerk)organisatie van, voor en door aangesloten organisaties en professionals in de

Lees verder »