Selecteer een categorie

Uitkering PX10 wapenolie

px10 wapenolie

MIP uitkering na gebruik PX10 wapenolie

Een militair die jarenlang heeft moeten werken met PX10 wapenolie krijgt nu toch een MIP-uitkering. Volgens de voorzitter van de militaire vakbond AFMP die al jarenlang strijdt voor zieke militairen en hun nabestaanden is dit dus echt een doorbraak.

Na intensief gebruik van het giftige reinigingsmiddel kreeg de militair bloedkanker. Inmiddels wordt PX10 nu als directe oorzaak gezien. De man kreeg dus na een jarenlange juridische strijd eindelijk een Militair Invaliditeitspensioen (MIP) toegewezen.

RIVM-rapport:

Omdat er eerst geen verband werd gelegd tussen het gebruik van het wapenreinigingsmiddel PX10 en de kanker kregen alle militairen die stelden ziek te zijn geworden tot nu toe standaard een afwijzingsbrief van Defensie en het ABP. Er werd daarbij telkens verwezen naar een rapport van het RIVM uit 2011. Gesteld werd dat de gemiddelde blootstelling heel laag moet zijn geweest en de kans op kanker minimaal was. Aanvankelijk vond er geen individuele beoordeling plaats en medische gegevens werden nooit opgevraagd. Toxicologen hebben altijd kritiek gehad op het RIVM-rapport. Ook voor een korte periode is er toch een zeer verhoogd risico op leukemie, aldus hoogleraar Tytgat van de Universiteit van Leuven.

Causaal verband PX10 en ziekte:

Individueel medisch onderzoek werd in een 5 jaar durende juridische procedure afgedwongen en de rechtbank en de CRvB gingen hierin mee. Het ABP moest daarom individueel medisch onderzoek verrichten. Hieruit bleek wel degelijk een direct causaal verband tussen PX10 en de ziekte.

Zieke militairen en hun nabestaanden doen er verstandig aan zich meteen (opnieuw) te melden. Voorzitter van de AFMP hoopt dat Defensie nu ruimhartiger zal zijn en dat alle militairen die ziek zijn geworden alsnog medisch onderzocht worden.

Jan Willem Lenselink van Help Letselschade heeft ruime ervaring in het behartigen van de belangen van militairen met een PTSS.

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Richtlijn studievertraging

Richtlijn studievertraging

Richtlijn Studievertraging: Deze richtlijn is van toepassing op studenten die letsel hebben opgelopen tijdens hun studie en als gevolg daarvan studievertraging hebben opgelopen, waarbij een

Lees verder »
Ministerie van Defensie: Uitvoeringsregeling Volledige Schadevergoeding

UVS Volledige Schadevergoeding

UVS Volledige Schadevergoeding De Uitvoeringsregeling Volledige Schadevergoeding (UVS, ook wel RVS/UVS¹) is een rechtspositionele regeling bedoeld voor oorlogs- en dienstslachtoffers die lichamelijk of geestelijk (PTSS)

Lees verder »