Selecteer een categorie

UVS Volledige Schadevergoeding

Ministerie van Defensie: Uitvoeringsregeling Volledige Schadevergoeding

UVS Volledige Schadevergoeding

De Uitvoeringsregeling Volledige Schadevergoeding (UVS, ook wel RVS/UVS¹) is een rechtspositionele regeling bedoeld voor oorlogs- en dienstslachtoffers die lichamelijk of geestelijk (PTSS) letsel hebben opgelopen. Om voor deze schadevergoedingsregeling in aanmerking te komen zijn er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet zijn.

¹ RVS = Regeling Volledige Schadevergoeding, UVS = Uitvoeringsregeling Volledige Schadevergoeding

Het gaat dan om de volgende voorwaarden:

  • U bent op of na 1 juli 2007 ontslagen, er is sprake van invaliditeit met dienstverband (vastgesteld in het kader van het Militair Invaliditeitspensioen waarbij het percentage invaliditeit niet 10% of meer hoeft te zijn) en er is een medische eindtoestand vastgesteld.
  • U bent vóór 1 juli 2007 ontslagen, er is sprake van invaliditeit met dienstverband (vastgesteld in het kader van het Militair Invaliditeitspensioen waarbij het percentage invaliditeit niet 10% of meer hoeft te zijn), de aanvraag van het MIP is ingediend op of na 1 juni 2012 en er is sprake van een medische eindtoestand.

Voldoet u aan deze criteria neem dan direct contact op met Help Letselschade. Jan Willem Lenselink heeft ruime ervaring in het bijstaan van militairen en veteranen. Hij heeft al veel zaken afgewikkeld met het Ministerie van Defensie en de Landsadvocaat.

Ook wanneer u nog in het proces zit om uiteindelijk aan deze criteria te kunnen voldoen geven wij u graag een gratis advies. Bekijk ook ons artikel over de Regeling Ereschuld waar u mogelijk als militair/veteraan met letselschade recht op heeft.

Evaluatie RVS in 2022:

In 2022 is een evaluatie van de RVS regeling die in 2014 in werking is getreden uitgevoerd. In het onderzoeksrapport: Evaluatie Regeling Volledige Schadevergoeding uit 2022 worden o.a. deze bevindingen genoemd:

  • In veel gevallen biedt een schadevergoeding rust en zekerheid aan de veteranen. Een schadevergoeding verbetert de situatie van de veteraan en zijn omgeving, en dit draagt bij aan het herstel van de veteraan.
  • De veteranen en Defensie hoeven samen niet meer te discussiëren over de aansprakelijkheid. Betrokkenen hoeven niet meer te debatteren over de vraag, of Defensie zich toen, bij de uitzending (soms lang geleden bijv. in de jaren ’90), voldoende zorg heeft geboden (vanuit zijn zorgplicht). Dit bespaart betrokkenen tijd en belastende procedures.

Onderdeel van de UVS Volledige Schadevergoeding regeling is het recht op de vergoeding van deskundige rechtsbijstand. Dat betekent dat het u niets kost om ons in te schakelen.

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Richtlijn studievertraging

Richtlijn studievertraging

Richtlijn Studievertraging: Deze richtlijn is van toepassing op studenten die letsel hebben opgelopen tijdens hun studie en als gevolg daarvan studievertraging hebben opgelopen, waarbij een

Lees verder »
Militair met letsel in rolstoel.

Militair met letsel

Militair met letsel na een dienstongeval: Het kan zijn dat u als militair, bijvoorbeeld tijdens een oefening, een ongeval overkomt waarbij u letsel oploopt. Indien

Lees verder »
Letselschade beroepsziekte.

Beroepsziekten

Beroepsziekten: Heeft u te maken met een ziekte of aandoening welke is ontstaan als gevolg van het beroep dat u uitoefent, dan is mogelijk sprake

Lees verder »