Selecteer een categorie

Bouwplaats overtredingen

Monteurs zonnepanelen in gevaar

Bouwplaats overtredingen:

Bij een controle door de Arbeidsinspectie van 200 terreinen zijn op 140 daarvan bouwplaats overtredingen vastgesteld. De focus van de controle in maart 2023 lag voornamelijk op valgevaar vanaf daken. Op meer dan honderd bouwplaatsen waren de overtredingen zo gevaarlijk dat het werk direct werd stilgelegd.

Installateurs van zonnepanelen:

Met name installateurs van zonnepanelen en dakdekkers werden betrapt op overtredingen. Op de bouwplaatsen ontbraken bijvoorbeeld steigers, hekwerken of leuningen die het valgevaar kunnen beperken. Ook werden panelen vaak via een ladder omhoog gebracht. Werkzaamheden op de bouwplaats mogen pas worden hervat als kan worden aangetoond dat de veiligheid gewaarborgd is. In totaal zijn er meer dan 250 overtredingen geconstateerd.

Overtredingen in Noord-Brabant en Limburg:

Ongeveer 150 inspecteurs hebben vorige week donderdag de bouwplaatsen gecontroleerd, waarbij met name het hoge aantal onveilige werksituaties in Noord-Brabant en Limburg opviel. Ook in en rond steden zoals Utrecht en Rotterdam heeft de Arbeidsinspectie op meerdere locaties het werk direct stilgelegd. Sommige bedrijven hebben boetes gekregen vanwege overtredingen van de Arbowet, terwijl andere bedrijven een waarschuwing hebben ontvangen als er geen direct gevaar was.

Onveilige bouwplaats:

Volgens een woordvoerder van de inspectie hebben er in de afgelopen drie jaar vijf dodelijke ongevallen plaatsgevonden tijdens de installatie van zonnepanelen. “Het is zorgwekkend een bouwplaats nog steeds zo onveilig kan zijn.”

Ongevallen met (blijvend) letsel:

Van januari 2021 tot maart 2022 constateerde de Nederlandse Arbeidsinspectie meer dan 40 ongelukken. In 80 procent van de vastgestelde ongevallen viel een monteur van het dak of door het dak. In meer dan de helft van die gevallen liep de monteur één of meerdere breuken op. 20 procent van de ongevallen veroorzaakte hoofdletsel en in 10 procent van de gevallen was er sprake van blijvend letsel.

Letselschade door een onveilige situatie:

Elk jaar ontvangt de Arbeidsinspectie tientallen meldingen van werknemers, omwonenden en vakbonden over onveilige werkomstandigheden in de zonnepaneleninstallatiebranche. In de periode van januari 2021 tot maart 2022 waren er 150 meldingen. Bij de onderzochte meldingen werd in meer dan 70 procent van de gevallen daadwerkelijk overtredingen op de bouwplaats geconstateerd.

De werkgever hoort te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, in alle aspecten die met het werk te maken hebben. Lees ook: Bedrijfsongeval.

Heeft u letselschade opgelopen als gevolg van een onveilige situatie of overtredingen op een bouwplaats? Neem dan contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Bedrijfsuitje

Bedrijfsuitjes

Bedrijfsuitjes en letselschade: Altijd leuk! De jaarlijks terugkerende bedrijfsuitjes. Ieder jaar wordt er door uw werkgever weer een nieuwe, uitdagende of spannende activiteit georganiseerd. U

Lees verder »
Smartengeld bij heup- en bekkenletsel

Bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval: letselschade tijdens werk. Wanneer u letselschade heeft opgelopen tijdens uw werk dan is in de meeste gevallen uw werkgever aansprakelijk. De wettelijke regels voor

Lees verder »
Militair met letsel in rolstoel.

Militair met letsel

Militair met letsel na een dienstongeval: Het kan zijn dat u als militair, bijvoorbeeld tijdens een oefening, een ongeval overkomt waarbij u letsel oploopt. Indien

Lees verder »