Selecteer een categorie

Breuk gemist op röntgenfoto

Breuk gemist op röntgenfoto

Breuk gemist op röntgenfoto:

Een ongeval zit in een klein hoekje. U bent thuis van de trap gevallen, heeft pijn in uw arm en vertrouwt het niet helemaal. U wordt via de huisarts verwezen naar het ziekenhuis voor het maken van röntgenfoto’s. De radioloog geeft aan dat er geen bijzonderheden zijn en u mag weer naar huis. U blijft echter last houden. Later blijkt dat er toch sprake is van een breuk die gemist is op de eerdere röntgenfoto. Er volgt een ingewikkelde operatie en u zit met blijvend letsel.

Was die breuk op de eerdere röntgenfoto echt niet te zien? Wat nu als men de breuk wel direct had ontdekt? Zou de medische behandeling er dan hetzelfde hebben uitgezien? Terechte vragen!

Medische misser?

Er moet beoordeeld worden of de ingestelde medische behandeling zorgvuldig is geweest. Als er sprake is van onzorgvuldig handelen dan kan gesproken worden over een medische misser.

Dit kan tot gevolg hebben dat u schade lijdt die er bij een adequate medische behandeling niet zou zijn geweest. Als er sprake is van onzorgvuldig handelen dan kunt u de zorgverlener aansprakelijk stellen en de schade die is ontstaan claimen.

In bovengenoemde situatie moet uitgezocht worden men op de spoedeisende hulp de breuk had moeten zien. Als vast komt te staan dat de breuk op de röntgenfoto is gemist; de medische behandeling er daardoor anders uitziet en er schade is die er bij een juiste diagnose niet zou zijn geweest; dan kunt u in alle redelijkheid een letselschadezaak starten.

Haalbaarheidsonderzoek:

Om te weten of het zinvol is een letselschadezaak te starten is het nodig een oordeel te krijgen over de medische behandeling. Help Letselschade zal een medisch haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren door een gespecialiseerd medisch adviseur.

De kosten voor het medisch haalbaarheidsonderzoek komen in eerste instantie voor uw eigen rekening. Het kan zijn dat deze kosten in een latere fase weer vergoed worden. Dit hangt af van de vraag of de zorgverlener uiteindelijk aansprakelijk is of niet.

Als de medisch adviseur tot de conclusie komt dat er sprake is van medisch onzorgvuldig handelen (waardoor u schade lijdt) dan kunnen er afspraken met u worden gemaakt over het starten van een letselschadezaak. Bij erkenning van aansprakelijkheid kan Help Letselschade u kosteloos van dienst zijn bij het verhalen van uw letselschade.

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Letselschade in openbaar vervoer

Openbaar vervoer

Letselschade in het openbaar vervoer: Wanneer u als passagier gebruik maakt van het openbaar vervoer zoals een bus, tram, trein, metro of taxi, bestaat er

Lees verder »
Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding

Richtlijn daggeldvergoeding

Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatie daggeldvergoeding: In deze richtlijn daggeldvergoeding gaat het om normbedragen voor de vergoeding van opnames in ziekenhuizen en/of revalidatiecentra. De uitkering is

Lees verder »