Selecteer een categorie

Richtlijn huishoudelijke hulp

Richtlijn Huishoudelijke Hulp

Richtlijn Huishoudelijke Hulp:

Bij het inhuren van een professionele huishoudelijke hulp worden er kosten gemaakt, deze kosten worden ook meegenomen in de schadevergoeding.

Maar wat gebeurt er dan met de huishoudelijke hulp die wordt geboden door familie zoals de echtgenoot, ouders of kinderen van het slachtoffer? In de praktijk nemen juist gezinsleden, buren en ook vrienden heel vaak deze huishoudelijke taken over. Het is daarom onrechtvaardig als er geen vergoeding wordt geboden voor deze hulp. Om die reden heeft de Letselschade Raad de Richtlijn Huishoudelijke Hulp opgesteld.

Deze richtlijn stelt normen vast voor de vergoeding van deze huishoudelijke hulp en ondersteuning. De vergoeding is voor verschillende huishoudelijke taken, zoals schoonmaken, boodschappen doen, kinderopvang, koken, wassen, bedden opmaken en diverse andere huishoudelijke activiteiten.

Aspecten van belang zijn:

  • Het moet gaan om niet professionele hulp en/of mantelzorg door bijvoorbeeld familie, vrienden, kennissen of buurtbewoners. 
  • De hulp in de huishouding die moet worden vergoed is voor de huishoudelijke taken die het slachtoffer voor het ongeval eerder zelf uitvoerde. 
  • Voor de eerste drie maanden (13 weken) gelden de normbedragen zoals weergegeven in hier onderstaande tabel. Als er daarna nog hulpbehoefte is geldt voor de volgende drie maanden een mantelzorgtarief van € 11,- per uur. Daarbij zal de omvang (het aantal uren) van de hulp moeten worden bepaald. Als er na 6 maanden nog steeds huishoudelijke hulp nodig is dan zal de aansprakelijke verzekeraar een redelijke hiervoor vergoeding moeten betalen.
  • Bij de bepaling van de omvang van de hulpbehoefte dient er ook rekening te worden gehouden met het aandeel dat het slachtoffer voor het ongeval in de huishouding had. Daarbij gelden vaste percentages van 25, 50, 75 en 100%.
  • De omvang van de schadevergoeding voor de eerste drie maanden wordt vastgesteld op basis van de volgende formule: normbedrag x % aandeel in de huishouding voor ongeval.
  • De Richtlijn Huishoudelijke Hulp ziet niet toe op verzorgende of verplegende taken ten behoeve van het slachtoffer zelf.
  • Eventuele kosten voor professionele kinderopvang vallen niet onder de richtlijn Huishoudelijke Hulp.

Normbedragen:

De normbedragen voor de huishoudelijke hulp zijn eerst onderverdeeld in verschillende categorieën op basis van de samenstelling van de huishouding. Daarnaast wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen lichte tot matige beperkingen en zware beperkingen.

De normbedragen zijn per week, waarbij een week gelijkgesteld wordt aan 7 dagen.

Licht tot matig beperktZwaar beperkt
Alleenstaande€ 78,00€ 155,00
Tweepersoons huishouden€ 103,00€ 205,00
Gezin met inwonende kinderen jonger dan 5 jaar€ 193,00€ 387,00
Gezin met inwonende kinderen ouder dan 5 jaar€ 167,00€ 334,00
Uurtarief na 3 maanden € 11,00

De Richtlijn Huishoudelijke Hulp is echter niet bindend. Indien een letselschadeslachtoffer meer hulp nodig heeft of als de kosten hoger uitvallen en daardoor de normbedragen uit de richtlijn huishoudelijke hulp niet redelijk zijn, is de tegenpartij verplicht deze kosten te vergoeden. In dat geval zal de schade dan ook concreet moeten worden vastgesteld.

Het is dus mogelijk voor een letselschadeslachtoffer om compensatie te krijgen voor het feit dat hij of zij niet langer in staat is de eigen huishoudelijke taken uit te voeren, zelfs als vrienden of familieleden deze taken overnemen! Zelfs als het slachtoffer nog geen hulp heeft ingeschakeld, maar er duidelijk behoefte is aan huishoudelijke hulp, moet de tegenpartij deze behoefte vergoeden.

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Hand met licht letsel

Richtlijn licht letsel

Richtlijn Licht Letsel (inclusief smartengeld): In deze richtlijn gaat het om (relatief) kleinere letselschades, er wordt dan gesproken over licht letsel. Hiervan is sprake wanneer

Lees verder »
Richtlijn studievertraging

Richtlijn studievertraging

Richtlijn Studievertraging: Deze richtlijn is van toepassing op studenten die letsel hebben opgelopen tijdens hun studie en als gevolg daarvan studievertraging hebben opgelopen, waarbij een

Lees verder »
Richtlijn Zelfwerkzaamheid

Richtlijn zelfwerkzaamheid

Richtlijn Zelfwerkzaamheid: In de richtlijn zelfwerkzaamheid gaat het om een normering van het (verlies van het) vermogen tot ‘zelfwerkzaamheid’ in de privésfeer. Daarbij moet worden

Lees verder »