Selecteer een categorie

Richtlijn studievertraging

Richtlijn studievertraging

Richtlijn Studievertraging:

Deze richtlijn is van toepassing op studenten die letsel hebben opgelopen tijdens hun studie en als gevolg daarvan studievertraging hebben opgelopen, waarbij een derde partij verantwoordelijk is voor het letsel.

Onder schade ten titel studievertraging wordt bedoeld de schade die ontstaat omdat het slachtoffer later op de arbeidsmarkt actief zal zijn door vertraging vanwege de onderbroken studie.

De aanbevolen schadevergoeding volgens de richtlijn is een schatting van het inkomen dat men zou hebben verdiend als de studie op tijd was afgerond en er een salaris kon worden verdiend.

In deze richtlijn zijn een aantal aspecten van belang:

  • De richtlijn ziet toe op studievertraging als zodanig en geldt voor een vertraging van maximaal één jaar. Als de vertraging langer is dan valt de schade onder verlies aan arbeidsvermogen en moet deze apart berekend worden.
  • Het gaat in deze richtlijn dan om de studie die het slachtoffer volgt ofwel volgde ten tijde van het ongeval.
  • De vergoeding van deze schade geldt op basis van de vastgestelde normbedragen, waarbij de hoogte van het normbedrag van het jaar waarin deze schade wordt geregeld geldt.
  • Deze richtlijn ziet niet toe op kosten en/of schade vanwege een aangepaste opleiding of opleiding op een lager niveau. De schade die daaruit voortvloeit dient afzonderlijk te worden geregeld.
  • Extra studiekosten zoals boeken- en examengelden vallen niet onder de richtlijn en dienen daarom afzonderlijk te worden bepaald en vervolgens vergoed. Deze kosten zijn eenvoudig en goed aantoonbaar waardoor er weinig discussie over mogelijk is.
  • Het kan zijn dat deze richtlijn niet aansluit bij een afzonderlijk situatie. In deze situaties is er daarom de mogelijkheid om de schade concreet vast te stellen.

Per 1 januari 2023 gelden de navolgende normbedragen:

De normbedragen die in deze richtlijn zijn vastgesteld worden jaarlijks geïndexeerd. Tevens zijn de normbedragen in categorieën opgedeeld, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende studierichtingen. 

CategorieNormbedrag
basisschool€ 6.675,00
vmbo en lbo€ 15.375,00
havo, mbo, vwo€ 18.700,00
hbo en wo€ 22.725,00

De richtlijn voor studievertraging dient als een vangnet voor het merendeel van de gevallen waarin schade optreedt. Niettemin is het ook mogelijk om de schade veroorzaakt door studievertraging specifiek te bepalen.

Praktijkvoorbeeld gebruik richtlijn:

In een recente zaak voor de rechtbank Midden-Nederland, waarbij het slachtoffer letsel aan zijn lever opliep bij een steekpartij, werd schadevergoeding geëist vanwege studievertraging, inclusief psychische klachten zoals PTSS. De rechtbank oordeelde dat de mishandeling een doorslaggevende rol heeft gespeeld bij het niet behalen van voldoende studieresultaten voor de HBO-studie. Als gevolg hiervan heeft de rechtbank conform de richtlijn van de Letselschaderaad een schadevergoeding voor studievertraging van € 20.875 toegewezen.

Datum uitspraak: 22 januari 2020
Juridische referentie: ECLI:NL:RBMNE:2020:3196

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Richtlijnen Letselschade

Richtlijnen letselschade

Richtlijnen Letselschade: De Richtlijnen Letselschade zijn ontwikkeld door de Letselschade Raad. Dit is een (netwerk)organisatie van, voor en door aangesloten organisaties en professionals in de

Lees verder »
Hand met licht letsel

Richtlijn licht letsel

Richtlijn Licht Letsel (inclusief smartengeld): In deze richtlijn gaat het om (relatief) kleinere letselschades, er wordt dan gesproken over licht letsel. Hiervan is sprake wanneer

Lees verder »