Selecteer een categorie

Beroepsziekten

Letselschade beroepsziekte.

Beroepsziekten:

Heeft u te maken met een ziekte of aandoening welke is ontstaan als gevolg van het beroep dat u uitoefent, dan is mogelijk sprake van een beroepsziekte.
Als u hierdoor uw werk niet meer kunt doen en er dus sprake is van arbeidsongeschiktheid, dan kunt u mogelijk hiervoor uw werkgever aansprakelijk stellen. Om uw werkgever ook met succes te kunnen aanspreken zal vast moeten komen te staan dat de ziekte het gevolg is van het uitvoeren van uw werkzaamheden. Mogelijk dat u vervolgens recht heeft op een schadevergoeding.

Wat is een beroepsziekte?

De officiële definitie is ‘een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden’. In Nederland geldt dat als een werknemer ziek wordt door het werk dat hij of zij doet, hij of zij zich ziekmeldt. Een bedrijfsarts zal vervolgens onderzoek doen naar de oorzaak van de ziekte. Indien in overwegende mate het werk de oorzaak is van de ziekte, dan spreekt men van een beroepsziekte.

Soorten beroepsziekten:

In Nederland is er geen formele lijst, in principe kan elke ziekte of aandoening een beroepsziekte zijn. Wel is het zoals gezegd zo dat een bedrijfsarts kan vaststellen of er sprake van is. In de Arbeidsomstandighedenwet is de verplichting opgenomen dat een beroepsziekte dient te worden gemeld bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Het NCvB houdt de melding van beroepsziekten bij zodat er een overzicht is van de meest voorkomende beroepsziekten.

Vaak als beroepsziekte aangemerkt:

Werkgever aansprakelijk?

Of u mogelijk een beroepsziekte heeft en of u uw werkgever aansprakelijk kunt stellen, hangt vaak af van verschillende omstandigheden. Namens u zal moeten worden bewezen dat de geconstateerde ziekte of aandoening het gevolg is van uw werk en de arbeidsomstandigheden. Indien het voorgaande aannemelijk kan worden gemaakt dan is het aan uw werkgever om te bewijzen dat zij aan de op haar rustende zorgplicht heeft voldaan.

Letselschade claimen:

Denkt u een beroepsziekte te hebben neem dan contact met ons op. Help Letselschade kent de wetten en regels en kan direct voor u beoordelen of het voor u zinvol is om een letselschadezaak te starten. Wanneer hiertoe mogelijkheden zijn dan kunnen wij uw werkgever aansprakelijk stellen.

Weet dat u er in deze situaties niet alleen voor staat. Help Letselschade helpt u op gedreven, persoonlijke en voortvarende wijze bij het verhalen van uw letselschade. Onze hulp kost u niets.

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Soorten Letsel

Soorten letsel

Soorten Letsel: Wanneer u betrokken bent geraakt bij een ongeval dan kan er bij u ook sprake zijn van verschillende soorten letsel.Zo kan het zijn

Lees verder »