Selecteer een categorie

Richtlijnen letselschade

Richtlijnen Letselschade

Richtlijnen Letselschade:

De Richtlijnen Letselschade zijn ontwikkeld door de Letselschade Raad. Dit is een (netwerk)organisatie van, voor en door aangesloten organisaties en professionals in de letselschadebranche. Binnen de Letselschade Raad werken organisaties samen aan verbetering van de afhandeling van letselschadezaken. Het belang van een slachtoffer staat daarbij centraal.

Verder ontwikkelt en beheert de Letselschade Raad de GBL (Gedragscode Behandeling Letselschade) en GOMA (Gedragscode Openheid Medische Aansprakelijkheid), dit zijn gedragsregels voor verzekeraars, slachtoffers en belangenbehartigers. Bij de gedragsregels staan good practices en verwijzingen naar rechterlijke uitspraken. Beide gedragscodes zijn bindend voor de leden van het Verbond van Verzekeraars en de aangesloten organisaties in het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Organisaties die binnen de Letselschade Raad actief zitting hebben en actief zijn bij de behandeling van letselschadezaken zijn:

 • Slachtofferhulp Nederland
 • ANWB
 • Verbond van Verzekeraars
 • NIVRE, NIS en NLE
 • GAV (Geneeskundig Adviseurs)
 • NVvA (Arbeidsdeskundigen)
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
 • LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten)

Binnen de Letselschade Raad worden verschillende zaken ontwikkeld. Het gaat dan om:

 • Gedragscodes
 • Richtlijnen voor schadevergoeding
 • Toezicht op kwaliteit
 • Algemene voorlichting op de website en doorverwijzing

Letselschade Raad:

De Letselschade Raad heeft verschillende richtlijnen ontwikkeld voor veel voorkomende schadeposten in letselschadezaken. De richtlijnen bieden een handvat voor het vaststellen van deze schadeposten. Hiermee dragen ze bij aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie bij het vaststellen van de schade en voorkomen ze discussie tussen partijen. De richtlijnen letselschade voorzien enerzijds normbedragen en anderzijds een wijze waarop de betreffende schadepost kan worden berekend.

De ontwikkelde richtlijnen zijn: 

De letselschaderaad heeft deze richtlijnen opgesteld met het doel om veelvoorkomende discussies over dezelfde onderwerpen te vermijden, zelfs in gevallen waarin het om relatief kleine bedragen gaat. Over het algemeen zijn deze richtlijnen van toepassing op de meeste standaardzaken. Bij het gebruik van deze Letselschade Richtlijnen is het niet noodzakelijk om specifiek bewijs van de schade te leveren.

Als in een specifieke zaak echter blijkt dat er daadwerkelijk meer schade is dan wat door de richtlijn wordt gedekt, dan kunnen de betrokken partijen afspraken maken over vergoeding van deze specifieke schade. In dat geval moet wel eerst worden aangetoond dat de concrete schade inderdaad hoger is dan het bedrag dat in de richtlijn wordt genoemd.

De letselschadespecialisten van Help Letselschade hebben veel ervaring bij de behandeling van letselschadezaken. Bij de vaststelling van uw schade maken wij, indien bij u van toepassing, onder andere gebruik van de richtlijnen van de Letselschade Raad.

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding

Richtlijn daggeldvergoeding

Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatie daggeldvergoeding: In deze richtlijn daggeldvergoeding gaat het om normbedragen voor de vergoeding van opnames in ziekenhuizen en/of revalidatiecentra. De uitkering is

Lees verder »
Richtlijn Zelfwerkzaamheid

Richtlijn zelfwerkzaamheid

Richtlijn Zelfwerkzaamheid: In de richtlijn zelfwerkzaamheid gaat het om een normering van het (verlies van het) vermogen tot ‘zelfwerkzaamheid’ in de privésfeer. Daarbij moet worden

Lees verder »