Selecteer een categorie

Richtlijn daggeldvergoeding

Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding

Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatie daggeldvergoeding:

In deze richtlijn daggeldvergoeding gaat het om normbedragen voor de vergoeding van opnames in ziekenhuizen en/of revalidatiecentra. De uitkering is gebaseerd op een daggeldvergoeding. Deze vergoeding is er voor de dekking van kosten zoals de aanschaf van bed- en/of ziekenhuiskleding en kosten om het tijdelijke verblijf in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum daarmee te veraangenamen. Onder deze kosten vallen onder andere:

  • de aanschaf of huur van boeken en tijdschriften,
  • extra telefoonkosten,
  • kosten voor consumpties zoals dranken en snacks,
  • entertainment zoals de huur van een tv, films of spelletjes,
  • het parkeergeld voor gezins- en naaste familieleden
  • de aanschaf van bloemen, fruit etc.

Daggeldvergoeding:

Volgens de richtlijn geldt per 1 januari 2023 een daggeldvergoeding van € 33,- voor het verblijf in een ziekenhuis. Voor het verblijf in een revalidatiecentrum geldt een daggeldvergoeding van € 18,-. Op deze bedragen wordt een eventuele besparing in de thuissituatie zoals lagere stookkosten en maaltijdkosten niet in rekening gebracht. Verder zal jaarlijks beoordeeld worden of sprake dient te zijn van een indexering van het normbedrag. Een eventuele indexering wordt dan per 1 januari van het jaar van kracht

Tijdelijk verblijf:

In deze richtlijn en bij de vaststelling van de normbedragen daggeldvergoeding gaat het om een tijdelijk verblijf in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Met tijdelijk verblijf wordt in deze richtlijn bedoeld een totale opname duur van maximaal 365 dagen (1 jaar). Dit hoeft niet een aaneengesloten opname te zijn en geldt voor het verblijf in een ziekenhuis en revalidatiecentrum tezamen. De richtlijn is niet bedoeld voor een zeer langdurig of zelf permanent verblijf in een ziekenhuis en revalidatiecentrum. Als vaststaat dat er sprake zal zijn van een permanent verblijf dan vervalt de richtlijn, ook wanneer dit al duidelijk is voor het verstrijken van de maximale duur van 365 dagen.

U staat er niet alleen voor! Lees ONZE AANPAK of klik nu op HELP MIJ voor een gratis advies gesprek.

Hand met licht letsel

Richtlijn licht letsel

Richtlijn Licht Letsel (inclusief smartengeld): In deze richtlijn gaat het om (relatief) kleinere letselschades, er wordt dan gesproken over licht letsel. Hiervan is sprake wanneer

Lees verder »
Richtlijn Zelfwerkzaamheid

Richtlijn zelfwerkzaamheid

Richtlijn Zelfwerkzaamheid: In de richtlijn zelfwerkzaamheid gaat het om een normering van het (verlies van het) vermogen tot ‘zelfwerkzaamheid’ in de privésfeer. Daarbij moet worden

Lees verder »
Richtlijnen Letselschade

Richtlijnen letselschade

Richtlijnen Letselschade: De Richtlijnen Letselschade zijn ontwikkeld door de Letselschade Raad. Dit is een (netwerk)organisatie van, voor en door aangesloten organisaties en professionals in de

Lees verder »